ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кривда Федір Полікарпович

КРИ́ВДА Федір Полікарпович (04. 09. 1917, с. Нестерівка, нині Маньків. р-ну Черкас. обл. – 21. 06. 1991, Київ) – фахівець у галузі будівельного виробництва, еко­номіст. Канд. тех. (1967), д-р екон. (1984) н. Учасник рад.-фін. і 2-ї світ. воєн. Навч. у Сталін. гірн. (нині Донецьк, 1937), Ленінгр. по­літех. (нині С.-Пе­тербург, 1938–40) та Київ. інж.-буд. (1953–58) інститутах. Працював 1933–38, 1946–58 на буд-ві; 1958–67 – у системі Міністерства спец. будівництва УРСР; 1967–91 – у НДІ буд. виробництва (Київ): 1967–68 – зав. сектору ефективності нової техніки, 1968–71 – завідувач відділу буд. індустрії та нової техніки, 1971–75 – зав. лаб. аналізу, тех.-екон. обґрунту­вання та прогнозування розвитку нової техніки в буд-ві, 1975–86 – завідувач відділу екон. обґрунтування розвитку нової техніки в буд-ві, 1986–91 – провідний науковий співробітник-консуль­тант. Напрями наук. дослідж.: аналіз планування та використання досягнень науки та техніки в буд-ві, розрахунок екон. ефек­тивності нової техніки; плануван­ня тех. розвитку і вивчення госп­розрахунк. зацікавленості у впро­вадженні нової техніки.

Пр.: Планирование технического раз­вития строительства. 1977; Управление научно-техническим прогрессом в стро­ительстве. 1982; Методические рекомендации по разработке Проблемного раздела «Строительный комплекс» Комп­лексной программы научно-технического прогресса УССР. 1985 (на 1991–2010 гг.); 1990 (на 1996–2015 гг.); усі – Київ.

Т. А. Чернецька

Основні праці

Планирование технического раз­вития строительства. 1977; Управление научно-техническим прогрессом в стро­ительстве. 1982; Методические рекомендации по разработке Проблемного раздела «Строительный комплекс» Комп­лексной программы научно-технического прогресса УССР. 1985 (на 1991–2010 гг.); 1990 (на 1996–2015 гг.); усі – Київ.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кривда Федір Полікарпович / Т. А. Чернецька // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1964

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

фахівець у галузі будівельного виробництва

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1964

Кількість переглядів цього року:

5

Схожі статті

Неровецький
Людина  |  Том 23 | 2021
С. М. Кайнова, О. В. Углова
Мізес фон
Людина  | Том 20 | 2018
В. В. Головко
Ліндсей
Людина  | Том 17 | 2016
Р. П. Зорівчак

Нагору