ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Деградація ґрунтів

ДЕГРАДА́ЦІЯ ҐРУНТІ́В – погіршення властивостей ґрунтів, зумовлене зміною умов ґрунтоутворення внаслідок господарської діяльності людини або природних процесів, стимульованих цією діяльністю, що супроводжується втратою ґрунтами продуктивних та екологічних функцій. Осн. види Д. ґ.: водна та вітрова ерозії, що призводять до втрати найродючішого шару; засолення, осолонцювання, підкислення, підлужування, які погіршують їхні фіз. характеристики; руйнування структури, ущільнення, запливання поверхні, кіркоутворення; зниження фільтрувал. здатності; втрата макро- та мікроелементів – основи живлення рослин; несприятливі зміни кількості, видового складу та активності мікроорганізмів; зниження буфер. ємності. Д. ґ. на с.-г. угіддях є наслідком неправильної агротехніки і нерац. використання земель, що порушує комплексну здатність ґрунту до самозбереження й саморегуляції. Д. ґ. зумовлюють також техногенні забруднення. Надмірна розораність ґрунтів в Україні (в окремих регіонах перевищує 80 %), особливо на схилах різної крутизни, спричиняє активізацію ерозій. процесів (від 1960-х до серед. 1990-х рр. площа змитих орних земель зросла на 26 % і досягла 11 млн га). Зменшення вмісту гумусу через ерозію та ін. деструктивні процеси у ґрунтах за останнє століття досягло 25–30 %. За даними Інституту землеробства УААН (смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.), щорічний дефіцит гумусу становить 110 кг/га. Чинниками Д. ґ. є також забруднення їх пестицидами, важкими металами та радіонуклідами (7,1 млн га), різні вторинні процеси, спричинені меліорацією (зокрема осолонцювання, засолення, підтоплення – у Степу й Лісостепу, виснаження і вітрова ерозія торфовищ – на Поліссі). Внаслідок деградації погіршуються агрономічно важливі властивості й екол. функції ґрунтів (режими трансформації біоген. елементів, вологи, тепла, повітря). Крім того, наслідком Д. ґ. є погіршення стану ін. компонентів довкілля – евтрофікація водойм, забруднення підґрунт. вод, збільшення концентрації в атмосфері теплич. газів та ін. Осн. положення щодо охорони, відтворення й підвищення родючості ґрунтів, збереження екол. функцій ґрунт. покриву визначено в Законі України «Про охорону земель» (2003).

Літ.: Докучаєв В. В. Наші степи колись і тепер / Пер. з рос. К.; Х., 1949; Основы агрофизики. Москва, 1959; Ревут И. Б. Физика почв. Ленинград, 1972; Медведєв В. В., Лактіонова Т. М. Типологія та оцінка деградації ґрунтів // Вісн. Харків. аграр. університету. Сер. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. госп-во. 1999. № 1; Медведєв В. В. Наукові підходи до оцінювання якості ґрунтів (на прикладі України) // Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию: Сб. науч. тр. К., 2003.

Т. М. Лактіонова

Рекомендована література

  1. Докучаєв В. В. Наші степи колись і тепер / Пер. з рос. К.; Х., 1949;
  2. Основы агрофизики. Москва, 1959;
  3. Ревут И. Б. Физика почв. Ленинград, 1972;
  4. Медведєв В. В., Лактіонова Т. М. Типологія та оцінка деградації ґрунтів // Вісн. Харків. аграр. університету. Сер. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. госп-во. 1999. № 1;
  5. Медведєв В. В. Наукові підходи до оцінювання якості ґрунтів (на прикладі України) // Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию: Сб. науч. тр. К., 2003.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Деградація ґрунтів / Т. М. Лактіонова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-21234

Том ЕСУ:

7-й

Дата виходу друком тому:

2007

Дата останньої редакції статті:

2007

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

21234

Кількість переглядів цього року:

495

Схожі статті

Електрозварювання
Світ-суспільство-культура  | Том 9 | 2009
О. П. Литвинов
Європейський конгрес українців
Світ-суспільство-культура  | Том 9 | 2009
М. І. Мушинка, Л. Довгович

Нагору