ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Динник Олександр Миколайович

ДИ́ННИК Олександр Миколайович (09(21). 03. 1876, м. Ставрополь, Росія – 22. 09. 1950, Київ) – фахівець у галузі механіки. Професор (1911), академік АН УРСР (1929), академік АН СРСР (1946). Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1944). Премія Головпрофосвіти УСРР (1932). Державні нагороди СРСР. Від 1894 навч. у Новорос. університеті в Одесі, закін. Університет св. Володимира у Києві (1899). За студент. роботу «Нарис вчення про розмагнічування» відзнач. золотою медаллю та премією ім. М. Пирогова. У 1900–09 працював на каф. фізики Київ. політех. інституту; 1910–12 перебував у наук. відрядженні в Мюнхен. університеті й політехніці, де 1912 захистив дис. «Про стійкість плоскої форми вигину» і отримав ступ. д-ра-інж. 1913–30 – завідувач кафедри теор. механіки Дніпроп. гірн. університету; водночас 1923–25 читав лекції у Сталін. гірн. технікумі (нині Донецьк). Наукові дослідження цього періоду виклав у праці «Застосування функції Бесселя до задач теорії пружності», яку захистив як доктор. дис. у Харків. університеті. 1930–41 – завідувач кафедри буд. механіки Дніпроп. металург. інституту; від 1941 – завідувач відділу теорії пружності Інституту гірн. механіки АН УРСР (Київ), водночас викладав у Київ. університеті, де 1944 заснував каф. опору матеріалів; від 1948 – завідувач відділу теорії пружності Інституту буд. механіки АН УРСР (Київ). Член Президії АН УРСР (1944–48). Досліджував проблеми теорії пружності, опору матеріалів, теорії стійкості, приклад. математики, теорії тиску гірн. пластів і шахт. підйом. сталевих канатів. Створив наук. школу теорії пружності, розробки якої охоплюють питання теорії стійкості стержневих систем, пластин і оболонок, коливань, гірн. тиску, пружності анізотроп. середовища, наближених методів розв’язання задач теорії пружності, фіз. методів досліджень. 1973 Президія АН УРСР встановила премію його імені.

Пр.: О разложении произвольной функции в ряд Бесселя // Изв. Екатеринослав. горн. ин-та. 1916. Вып. 1; Справочник по технической механике: Статика, кинематика и динамика точки и твердого тела, основы гидромеханики и сопротивление материалов. Х., 1924; Теоретическая механика. Ч. 1–2. Х.; Дн., 1934; Кручение. Теория приложения. Москва; Ленинград, 1938; Устойчивость арок. Москва; Ленинград, 1946; Механіка. Вип. 1–2. К., 1948; Устойчивость упругих систем. Москва; Ленинград, 1950; Избранные труды. К., 1952. Т. 1; 1955. Т. 2; 1956. Т. 3; Продольный изгиб. Кручение. Москва, 1955; Статьи по горному делу. Москва, 1957.

Літ.: Гришкова Н. П., Георгиевская В. В. Александр Николаевич Дынник. К., 1956; Савин Г. Н., Пеньков А. М. Основные направления научной деятельности А. Н. Дынника // ПМ. 1966. Т. 11, вып. 8; Гузь О. М., Георгієвська В. В. Олександр Миколайович Динник. К., 1979.

О. М. Гузь

Основні праці

О разложении произвольной функции в ряд Бесселя // Изв. Екатеринослав. горн. ин-та. 1916. Вып. 1; Справочник по технической механике: Статика, кинематика и динамика точки и твердого тела, основы гидромеханики и сопротивление материалов. Х., 1924; Теоретическая механика. Ч. 1–2. Х.; Дн., 1934; Кручение. Теория приложения. Москва; Ленинград, 1938; Устойчивость арок. Москва; Ленинград, 1946; Механіка. Вип. 1–2. К., 1948; Устойчивость упругих систем. Москва; Ленинград, 1950; Избранные труды. К., 1952. Т. 1; 1955. Т. 2; 1956. Т. 3; Продольный изгиб. Кручение. Москва, 1955; Статьи по горному делу. Москва, 1957.

Рекомендована література

  1. Гришкова Н. П., Георгиевская В. В. Александр Николаевич Дынник. К., 1956;
  2. Савин Г. Н., Пеньков А. М. Основные направления научной деятельности А. Н. Дынника // ПМ. 1966. Т. 11, вып. 8;
  3. Гузь О. М., Георгієвська В. В. Олександр Миколайович Динник. К., 1979.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Динник Олександр Миколайович / О. М. Гузь // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-24336

Том ЕСУ:

7-й

Дата виходу друком тому:

2007

Дата останньої редакції статті:

2007

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

24336

Кількість переглядів цього року:

52

Схожі статті

Лаврентьєв
Людина  |  Том 16 | 2024
О. М. Боголюбов, В. І. Горбачук
Іваницький
Людина  |  Том 11 | 2011
В. В. Панасюк
Водяник
Людина  |  Том 5 | 2006
В. І. Дуганець

Нагору