ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Дисертація

ДИСЕРТА́ЦІЯ (лат. dissertatio – дослідження, розвідка, від disserto – досліджую) – кваліфікаційна наукова праця, виконана здобувачем як рукопис чи опублікована монографія на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук. Підготовлена до захисту Д. повинна містити висунуті здобувачем науково обґрунт. теор. або експерим. результати, наук. положення, що свідчать про його особистий внесок у науку. Д., що має прикладне значення, крім осн. тексту, повинна вміщувати відомості та документи, що підтверджують практ. використання отриманих здобувачем результатів. Теми Д. пов’язують, як правило, з напрямами осн. наук. дослідж. ВНЗів або н.-д. установ і затверджують на вчених радах для кожного здобувача окремо з одночас. призначенням наук. консультанта (в разі підготовки доктор. Д.) чи наук. керівника (кандидат. Д.). Апробація матеріалів Д. на наук. конф., конгресах, симпозіумах, семінарах тощо обов’язкова. Осн. результати Д., що відображають особистий внесок здобувача в науку, обов’язково мають бути опубл. у формах монографії, посібника чи статей у фахових виданнях України або ін. держав. Підготовку та захист Д. в Україні регламентують Положення про підготовку наук.-пед. і наук. кадрів (1999) та Положення про спеціаліз. вчені ради (2000).

Б. І. Андрусишин

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Дисертація / Б. І. Андрусишин // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-24365

Том ЕСУ:

7-й

Дата виходу друком тому:

2007

Дата останньої редакції статті:

2007

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

24365

Кількість переглядів цього року:

38

Схожі статті

Журналъ министерства народнаго просвщенія
Світ-суспільство-культура  | Том 9 | 2009
І. Д. Бажинов
Нова парадигма
Світ-суспільство-культура  | Том 23 | 2021
В. П. Бех
Золота осінь Славутича
Світ-суспільство-культура  | Том 10 | 2010
Н. Л. Шумейко

Нагору