ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Бентоніти

БЕНТОНІ́ТИ – глини, які утворилися у водних басейнах внаслідок діагенетичних змін вулканічних туфів і попелу. Ін. назва – бентонітові глини. До складу Б. входять гідрослюди, каолініт, палигорськіт, монтморилоніт, цеоліти тощо. Родовища та прояви Б. належать до рiзних генет. типiв: вулканогенно-осадового гальміролiтич. – 63 %, осадового – 30,5 %, гiдротермал. – 4,5 % та елювiал. – 2,3 %. Незалежно вiд генезису це тонкодисперснi глини, складенi на 60–70 % мiнералами групи монтморилонiту. Кращi лужнi Б. містять понад 60 % SiO2, у лужноземел. глинах кори вивiтрювання частка SiO2 – 40–45 %. Значну потужнiсть (до 19 м) Б. мають у вiдкладах дронiв. (трiас), бучац. (серед. еоцен) свiт, полтав. серiй (палеоген–верхнiй–середнiй мiоцен), у вiдкладах верх. плiоцену, а прошарки до 1 м виявлені серед вiдкладiв сумської свiти (палеоцен) i харкiв. серiї (олiгоцен). Найбільше родовище Б. i бентонiтоподiб. глин – Черкаське (Лисян. i Жашкiв. р-ни Черкас. обл.), запаси 52,9 млн т. Тут розвiдано пластоподiб. поклад середньомiоцен. вiку, складений iз 5-ти горизонтiв (згори донизу, у метрах): полімiнерал. (1,5–14), монтморилонiт. (0,5–15), палигорськiт. (0,5–8,5), палигорськiт-монтморилонiт. (0,3–6), монтморилонiт-гiдрослюдистий (0,3–7). У Закарп. обл. 1 родовище Б. (розробляється) iз запасами 7,6 млн т, в АР Крим – 2 (не розробляються), запаси 0,720 млн т; у Терноп. обл. – 1 родовище (не розробляється), запаси – 0,4 млн т. Найбiльший iнтерес у Закарпаттi становить дiлянка Iльниц. площі: запаси Б. досягають 100–150 тис т. Україна посідає одне з провiд. мiсць серед країн СНД за запасами Б. (61,72 млн т). Прогнознi ресурси Б. і бентонiтоподiб. глини становлять бл. 20 млрд т. Осн. споживачі Б. – фарфоро-фаянс., харч. і парфумерна пром-стi, а також ливарне виробництво, бурова технiка й чорна металургiя. Остан. часом Б. широко використовують у с. госп-ві для дезактивацiї ґрунтiв i кормiв, очищення води та пром. стокiв, виведення радiонуклідів з органiзмiв тварин, а також як сорбенти, на буд-вi для виробництва керамзиту.

Літ.: Бентонитовые глины Украины. К., 1960; Бентонитовые глины Чехословакии и Украины. К., 1966.

В. М. Соловицький

Рекомендована література

  1. Бентонитовые глины Украины. К., 1960;
  2. Бентонитовые глины Чехословакии и Украины. К., 1966.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Бентоніти / В. М. Соловицький // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-39116

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

39116

Кількість переглядів цього року:

23

Схожі статті

Новоушицький район
Райони  | Том 23 | 2021
М. І. Войт, О. Л. Мужило
Нововоронцовський район
Райони  | Том 23 | 2021
В. О. Гараненко, В. Д. Тартиця, Т. М. Фоменко
Новоодеський район
Райони  | Том 23 | 2021
М. О. Стеценко

Нагору