ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Берг Лев Семенович

БЕРГ Лев Семенович (02(14). 03. 1876, м. Бендери, нині Молдова – 24. 12. 1950, Ленінград, нині С.-Петербург) – географ, біолог. Доктор географії (1909, без захисту дис.). Академік АН СРСР (1946). Сталінcька премія (1951, посмертно). Заслужений діяч н. РРФСР (1934). Державні нагороди СРСР. Закін. Моск. університет (1898). У 1904 – 13 працював у Зоол. музеї С.-Петербур. АН; 1914–18 – проф. Моск. с.-г. інституту, від 1916 – Петроград. університету. 1918 був одним із організаторів Геогр. інституту (1925 реорганіз. у геогр. факультет Ленінгр. університету), де очолював каф. фіз. географії до 1950. Одночасно працював у Держ. гідролог. інституті (1918–30), Інституті дослід. агрономії (згодом Інститут рибного господарства, 1922–34), Інституті зоології АН СРСР (1934–50). У 1940–50 – президент Геогр. товариства СРСР. Наукові дослідження у галузі кліматології, геоморфології й палеогеографії, фіз. географії, історії геогр. науки, іхтіології, лімнології, гідробіології. 1912–13 проводив фіз.-геогр. дослідж. в Черніг. губ., на основі яких висунув (1916) ґрунтовну теорію походження лесу. Спростував теорію «усихання Землі», вивчав питання впливу клімату на розвиток рельєфу, ґрунтів, тварин. і рослин. світу. Створив учення про геогр. ландшафти (1931). Розвинув ідеї В. Докучаєва про природні зони, дав характеристику природ. зон на тер. СРСР.

Пр.: Население Бессарабии: Этногр. состав и численность. Петроград, 1923; Основы климатологии. Москва; Ленинград, 1927; Ландшафтно-географические зоны СССР. Ч. 1. Москва; Ленинград, 1931; Природа СРСР: Підруч. / Пер. з рос. К.; Х., 1938; Очерки по истории русских географических открытий. Москва; Ленинград, 1949; Очерки по физической географии. Москва; Ленинград, 1949; Географические зоны Советского Союза. Москва, 1952; Избранные труды. Т. 1–5. Москва, 1956–62.

Літ.: Соколов Н. Н. Л. С. Берг как географ // Вопр. географии. 1946. Вып. 1; Лев Семенович Берг // Мат. к библиографии ученых СССР. Москва, 1952; Крупенников И. А. Л. С. Берг. Кишинев, 1976; Мурзаев Э. М. Лев Семенович Берг. Москва, 1983; La vie et l’oeuvre de L. S. Berg // Ann. gйogr. 1985. № 523.

В. П. Франчук

Основні праці

Население Бессарабии: Этногр. состав и численность. Петроград, 1923; Основы климатологии. Москва; Ленинград, 1927; Ландшафтно-географические зоны СССР. Ч. 1. Москва; Ленинград, 1931; Природа СРСР: Підруч. / Пер. з рос. К.; Х., 1938; Очерки по истории русских географических открытий. Москва; Ленинград, 1949; Очерки по физической географии. Москва; Ленинград, 1949; Географические зоны Советского Союза. Москва, 1952; Избранные труды. Т. 1–5. Москва, 1956–62.

Рекомендована література

  1. Соколов Н. Н. Л. С. Берг как географ // Вопр. географии. 1946. Вып. 1;Google Scholar
  2. Лев Семенович Берг // Мат. к библиографии ученых СССР. Москва, 1952;Google Scholar
  3. Крупенников И. А. Л. С. Берг. Кишинев, 1976;Google Scholar
  4. Мурзаев Э. М. Лев Семенович Берг. Москва, 1983;Google Scholar
  5. La vie et l’oeuvre de L. S. Berg // Ann. gйogr. 1985. № 523. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Берг Лев Семенович / В. П. Франчук // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-39151

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

географ

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

39151

Кількість переглядів цього року:

6

Схожі статті

Шаблій
Людина  | 2024
І. І. Гудзеляк
Нешатаєв
Людина  |  Том 23 | 2021
А. О. Корнус
Науковий збірник Українського вільного університету
Заклади освіти  | Том 22 | 2020
Т. Д. Антонюк

Нагору