ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

БІБЛІОТЕ́КА СХІДНОУКРАЇ́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Даля Засн. 1923 у Луганську як бібліотека вечір. робітничого технікуму, від якого починає свою історію Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Університету. Має статус наукової. У структурі б-ки – 2 абонементи, 7 чит. залів, 20 пунктів на кафедрах, літ. вітальня. Працює міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 750 тис. прим. укр., рос., польс. та ін. мовами. Фонд спец. видів тех. видань комплектується від 1960, від 1991 надходять автореф. дис. та дисертації, захищені в Університеті; передплачується 502 часописи (зокрема «Литейное производство» від 1951, «Железнодорожный транспорт» від 1961), із них 42 – іноз. мовами, 47 назв газет. Щорічно фонд поповнюється більш як на 15 тис. од. зберігання. У літ. вітальні зібрано та згруповано матеріали за темами (понад 60), багату колекцію репродукцій картин і портретів діячів укр. та світ. науки й культури. У б-ці розроблено систему каталогів, зокрема ведеться електрон. каталог нових надходжень (від 1992). Довідк.-бібліогр. відділ видає інформ. бюл. нових надходжень, бібліогр. покажчик «Друковані праці професорсько-викладацького складу Східноукраїнського державного університету за 1961–1997 роки» (1999), довідк. посібник-путівник «Бібліографічний пошук в науковій і учбовій роботі» (2001), метод. вказівки «К составлению и оформлению рефератов» (2002). Бібліотека – метод. центр б-к ВНЗів Луган. обл.

О. В. Єпіфанова

Фотоілюстрації

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / О. В. Єпіфанова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-39732

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

39732

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Іванович
Людина  | Том 11 | 2011
П. Пундій, Я. В. Ганіткевич
Маракушин
Людина  |  Том 19 | 2018
В. В. М’ясоєдов
Довженко
Людина  |  Том 8 | 2008
С. В. Тримбач

Нагору