ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Бараг Лев Григорович

БА́РАГ Лев Григорович (31. 12. 1910 (13. 01. 1911), Київ – 04. 09. 1994, Уфа, Башкортостан, РФ) – фольклорист і літературознавець. Доктор історичних наук (1969), професор (1970). Заслужений діяч наук Башкир. АРСР (1977). Респ. премія ім. Салавата Юлаєва (1987). Закін. 2-й Моск. пед. інститут (1931). У 1938–41 – завідувач кафедри Мінського пед. інституту і н. с. Інституту мови й літ-ри АН Білорус. РСР; 1943–49 – доцент Білорус. університету, 1949 звільн. за звинуваченням у космополітизмі. Від 1951 – у Башкир. пед. інституті: завідувач кафедри рос. літ-ри і фольклору (1966–88). У 1930–90 організовував щорічні фольклорно-етногр. експедиції у регіони України та Білорусі. Друкувався від 1937. Брав участь у підготовці двотом. «Истории башкирской литературы» (Уфа, 1963; 1966). Автор праць про укр., білорус., рос., башкир. казки («Восточнославянские сказки, их взаимосвязи и национальное своеобразие», «Русские, белорусские и украинские сказки о животных в сравнительном освещении», обидві – Уфа, 1969; «Об особенностях украинской сказочной героики сравнительно с белорусской и русской» // «Рус. фольклор», т. 11. Москва, 1968; «Беларуская казка», Мінск, 1969 та ін.). Брав участь у підготовці багатьох збірників казок, зокрема виданих у Берліні білорус. нар. казок («Belorussisches Volksmärchen», vol. 1–10, 1966–80) та укр. нар. казок («Ukrainisches Volksmärchen», 1972). У своїх працях широко використовував укр. матеріали. Виступав з рец. на видання укр. фольклору. Досліджував творчість Янки Купали, Максима Танка, М. Шолохова, М. Горького та ін.

Тв.: Сюжэты і матывы беларускіх народных казак. Сістэматычны паказальнік. Мінск, 1978; Сравнительный указатель сюжетов. Восточно-славянская сказка. Ленинград, 1979 (співавтор).

Літ.: Литературоведение в Поволжье: Библиогр. указ. Саратов, 1967; Габсалямова Ф. Г. Лев Григорьевич Бараг: Библиогр. указ. Уфа, 1981; Список основных работ доктора исторических наук Л. Г. Барага // Сов. этнография. 1987. № 2.

Г. П. Півторак

Основні твори

Сюжэты і матывы беларускіх народных казак. Сістэматычны паказальнік. Мінск, 1978; Сравнительный указатель сюжетов. Восточно-славянская сказка. Ленинград, 1979 (співавтор).

Рекомендована література

  1. Литературоведение в Поволжье: Библиогр. указ. Саратов, 1967;
  2. Габсалямова Ф. Г. Лев Григорьевич Бараг: Библиогр. указ. Уфа, 1981;
  3. Список основных работ доктора исторических наук Л. Г. Барага // Сов. этнография. 1987. № 2.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Бараг Лев Григорович / Г. П. Півторак // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-40346

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

40346

Кількість переглядів цього року:

9

Схожі статті

Бойко
Людина  |  Том 3 | 2024
Л. Ф. Дунаєвська
Кирдан
Людина  |  Том 13 | 2013
Т. В. Зуєва
Волков
Людина  |  Том 5 | 2006
В. Г. Самойленко

Нагору