ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Барсуков Микола Платонович

БАРСУКО́В Микола Платонович (Барсуков Николай Платонович; 08(20). 11. 1838, м. Липецьк, нині РФ – 23. 11(06. 12). 1906, С.-Петербург) – російський історик, археограф, бібліограф, видавець. Навч. у Воронез. кадет. корпусі (до 1856), закін. 2-е Костянтинів. училище у С.-Петербурзі (1859). Під час навч. 1859–61 в С.-Петербур. університеті був залуч. М. Костомаровим до наук. діяльності, зокрема брав участь в укладанні алфавіт. покажчика до «Повести временных лет». Під час роботи познайомився з А. Бичковським, разом з яким працював над упорядкуванням покажчика у 8-ми томах «Полного собрания русских летописей». Згадує про це у «Воспоминаниях о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове» (1898). Був співроб. (від 1863) і чл. (від 1870) Археогр. комісії; чл.-співроб. (від 1879) Археогр. товариства; 1868–83 – нач. синодал. архіву і б-ки. Від 1883 й до кінця життя був нач. архіву Міністерства нар. освіти (від 1891 – дійс. стат. радник). Співпрацював в «Русском архиве», «Вестнике Европы», г. «Московские ведомости». Істор.-літ. дослідж. Б. «Список книг церковной печати, хранящихся в библиотеке... Синода» (1871), «Рукописи археографической комиссии», «Источники русской агиографии» (обидва – 1882) досі не втратили наук. значення. Підготував до друку документи й архівні матеріали з історії рос. та укр. культури: листування М. Карамзіна, О. Пушкіна, А. Дельвіга, Є. Баратинського і П. Плетньова з П. В’яземським; кн. «Жизнь и труды П. М. Строева» (1878), «Русские палеологи сороковых годов» (1880, про І. Сахарова, О. Бодянського та ін.), «Жизнь и труды В. Г. Барского» (1885). Останні роки життя присвятив багатотом. дослідж. «Жизнь и труды М. П. Погодина» (т. 1–22, 1888–1910; т. 1–7 і 8–11 були відзнач. Уваровськими преміями С.-Петербур. АН 1895 і 1899), яке містить матеріали, що стосуються укр. літ-ри й культури, зокрема участі укр. письменників у літ. процесі 1830–50-х рр., особисті й творчі взаємини М. Гоголя, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Максимовича, О. Бодянського, Ю. Венеліна, Д. Зубрицького з М. Погодіним, документи про Кирило-Мефодіїв. товариство, арешт Т. Шевченка та ін. Усі твори Б. опубл. у С.-Петербурзі.

Літ.: Истомин В. К. Николай Платонович Барсуков. «Последнее прости». Москва, 1906; [Некролог] // Моск. ведомости. 1906, 30 нояб.; Бартенев П. И. [Некролог] // Рус. архив. 1907. Кн. 1; Корсаков Д. А. Воспоминания о Н. П. Барсукове // Истор. вест. 1907. № 6; В. М. Памяти Н. П. Барсукова // Отчеты о заседаниях Император. Об-ва любителей духов. просвещения в 1905–07 гг. С.-Петербург, 1908; Шереметев С. Д. Памяти Н. П. Барсукова // Там само; Рудаков В. Е. Хронологический список учено-литературных трудов Н. П. Барсукова с указанием материалов для биографии Н. П. Барсукова и некрологов его. С.-Петербург, 1909; Филькина Е. Ю. Н. П. Барсуков и его «Собрание автографов» // Археогр. ежегодник за 1983 г. Москва, 1985.

Т. М. Лебединська

Рекомендована література

  1. Истомин В. К. Николай Платонович Барсуков. «Последнее прости». Москва, 1906;
  2. [Некролог] // Моск. ведомости. 1906, 30 нояб.;
  3. Бартенев П. И. [Некролог] // Рус. архив. 1907. Кн. 1;
  4. Корсаков Д. А. Воспоминания о Н. П. Барсукове // Истор. вест. 1907. № 6;
  5. В. М. Памяти Н. П. Барсукова // Отчеты о заседаниях Император. Об-ва любителей духов. просвещения в 1905–07 гг. С.-Петербург, 1908;
  6. Шереметев С. Д. Памяти Н. П. Барсукова // Там само;
  7. Рудаков В. Е. Хронологический список учено-литературных трудов Н. П. Барсукова с указанием материалов для биографии Н. П. Барсукова и некрологов его. С.-Петербург, 1909;
  8. Филькина Е. Ю. Н. П. Барсуков и его «Собрание автографов» // Археогр. ежегодник за 1983 г. Москва, 1985.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Барсуков Микола Платонович / Т. М. Лебединська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-40617

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

40617

Кількість переглядів цього року:

9

Схожі статті

Вернадський
Людина  | Том 4 | 2005
О. В. Ясь
Ключевський
Людина  |  Том 13 | 2013
Ю. А. Пінчук
Жукович
Людина  |  Том 9 | 2009
В. І. Ульяновський

Нагору