ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Автентичний фольклор

АВТЕНТИ́ЧНИЙ ФОЛЬКЛО́Р (грец. αὐϑεντικός – справжній та англ. folk lore – букв. народне знання) – усна народна колективна творчість, пов’язана з конкретним середовищем виникнення та побутування, яку передають від покоління до покоління окремі індивіди – майстри слова, співу, гри – та гурти. А. ф. охоплює мовлення, музику, танець, жест, гру на нар. інструментах тощо, матер. антураж, що супроводжує виконав. дійство (одяг, нар. інструменти, засоби праці, напр., веретена, коси, рублі та ін., ритуальні символи-знаки – хліб, вінки, крашанки, вертеп тощо). У синкретич. єдності худож. та побут. структур. елементів А. ф. виявляється в календарно-обряд., родинно-обряд. творчості – колядках, веснянках, купальських, петрівчаних, обжинкових, весільних, похоронних обрядах; у родово-жанр. циклах – пісен. (билини, думи, балади, пісні-хроніки), прозовому (оповіді, легенди, анекдоти, прислів’я) епосі; нар. ліриці, драм.-ігр. жанрах (ігри, хороводи, нар. театр); нар. хореографії й танц. музиці (козак, коломийка, гопак, аркан, полька тощо); нар. інструментарії та інструм. музиці (до обрядів, до танців, для слухання). А. ф. зберігає нац. риси, особливості говору конкрет. територ. осередку, виявляє тенденцію до незмінності облюбованого та узвичаєного для даного локусу репертуару (пісен., прозового, хореогр., ігров. тощо), до збереження локал. традиції виконавства в царині слова (зокрема його артикуляції), музики, особливостей гри на нар. інструментах, агогіки (напр., сповільнених чи прискорених темпів виконання пісень, танків), розмаїття темброво-регістр. барв, ономатопеїч. вигуків, шумів тощо. Містить у собі глибин. шар онтогеніч. елементів духов. та матеріал. культури етносу і найкраще зберігається там, де ще існує природне, передусім сільс., середовище для його відтворення. В Україні А. ф. зберігся у центр. Подніпров’ї, особливо окремих р-нах Черкас., Полтав., Київ. обл., у пн.-зх. Поліссі, Карпатах. Перенесений у сценічні форми виконавства, він поступово втрачає ознаки автентичності.

Літ.: Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнограф. нарис. К., 1991. Т. 2; Скуратівський В. Ой зав’ю вінки на всі святки (Про свято Трійцю) // Вітчизна. 1991. № 6; Ульяновська С. Магічні елементи поліського поховального ритуалу // НТЕ. 1992. № 2; Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. К., 1992; Волицька І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців з Карпат кінця 19 – поч. 20 ст. К., 1992; Різдвяні свята в Україні: Етногр. нарис з доданням укр. нар. пісень. К., 1992; Великдень на Україні: Нариси про Великодні свята з нар. святами. К., 1993; Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Л., 1993. Т. 1; Золота скриня: Народні легенди й перекази з Північної Волині й Західного Полісся. Лц., 1996; Автентика фольклору: Традиція і сучасність: Питальник для польових експедицій. Лц., 1996; Федас Й. Український вертеп як явище народної художньої культури // Народознавство. 1996. № 28/29; Автентичний спів Полісся // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія. Р., 1997. Вип. 2.

С. Й. Грица

Рекомендована література

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнограф. нарис. К., 1991. Т. 2;Google Scholar
 2. Скуратівський В. Ой зав’ю вінки на всі святки (Про свято Трійцю) // Вітчизна. 1991. № 6;Google Scholar
 3. Ульяновська С. Магічні елементи поліського поховального ритуалу // НТЕ. 1992. № 2;Google Scholar
 4. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. К., 1992;Google Scholar
 5. Волицька І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців з Карпат кінця 19 – поч. 20 ст. К., 1992;Google Scholar
 6. Різдвяні свята в Україні: Етногр. нарис з доданням укр. нар. пісень. К., 1992;Google Scholar
 7. Великдень на Україні: Нариси про Великодні свята з нар. святами. К., 1993;Google Scholar
 8. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Л., 1993. Т. 1;Google Scholar
 9. Золота скриня: Народні легенди й перекази з Північної Волині й Західного Полісся. Лц., 1996;Google Scholar
 10. Автентика фольклору: Традиція і сучасність: Питальник для польових експедицій. Лц., 1996;Google Scholar
 11. Федас Й. Український вертеп як явище народної художньої культури // Народознавство. 1996. № 28/29;Google Scholar
 12. Автентичний спів Полісся // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія. Р., 1997. Вип. 2.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Автентичний фольклор / С. Й. Грица // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-42412

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

42412

Кількість переглядів цього року:

31

Схожі статті

Костел
Світ-суспільство-культура  | Том 14 | 2023
Л. В. Журило, А. І. Шушківський
Великі болота
Світ-суспільство-культура  | Том 4 | 2005
Т. Л. Андрієнко
Вервольф
Світ-суспільство-культура  | Том 4 | 2005
П. П. Гай-Нижник

Нагору