ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кохановський Антін

КОХАНО́ВСЬКИЙ Антін (17. 11. 1817, Тернопіль – 10. 09. 1906, Чернівці) – громад­­сько-політичний діяч. Закін. Львівський університет. Працював адвокатом у м. Станіслав (нині Івано-Фран­­ківськ), від 1850 – у Чернівцях, де 1868 очолив Буковин. палату адвокатів. Від 1864 – чл. магістрату, 1866–74 та 1887–1905 – бургомістр (міський голова) Чер­­нівців. Водночас від 1871 постійно обирався депутатом австро-угор. парламенту, 1874–84 – мар­­шалок Буковин. сейму. Від 1889 – почес. громадянин і почес. бур­­гомістр Чернівців. Зробив знач. внесок у розбудову, розвиток економіки та житлово-комунал. інфраструктури Чернівців, зокрема за його головування відкрито продовол. біржу, зведено водогінну мережу, електростан­­цію, нове приміщення театру, започатковано трамвай. рух, за­­бруковано багато вулиць. Зав­­дяки цьому Чернівці набули рис європ. міста. Упродовж багатьох років очолював міську раду шкільництва, санітарну раду, раду в справах нужденних і фонд нужденних. 1885 ініціював ство­­рення гімназії з українською мовою навчання. Член правління Буковин. ощад. каси, віце-президент Товариства місц. залізниць Буковини, чл.-засн. і голова Товариства плекання муз. мистецтва на Буковині, заступник голови Буковин. пром. музею. За справедливе й рівне ставлення до всіх прошарків насел. К. називали «батьком міста». У Чернівцях йо­­го ім’ям названо вулицю.

Літ.: E. Biedrzycki. Historia Polaków na Bukowinie. Kraków, 1973; E. Pro­­ko­­powitsch. Der Adel in der Bukowina. Mün­­chen, 1983; Масан О., Чеховський І. Чернівці: 1408–1998. Нариси з історії міста. Чц., 1998; Добржанський О. Націо­­нальний рух українців Буковини другої половини ХIХ – початку ХХ ст. Чц., 1999; Чернівці: Історія і сучасність: (Юві­­лей­­не видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто). Чц., 2009.

В. Є. Струтинський

Рекомендована література

  1. E. Biedrzycki. Historia Polaków na Bukowinie. Kraków, 1973;Google Scholar
  2. E. Pro­­ko­­powitsch. Der Adel in der Bukowina. Mün­­chen, 1983;Google Scholar
  3. Масан О., Чеховський І. Чернівці: 1408–1998. Нариси з історії міста. Чц., 1998;Google Scholar
  4. Добржанський О. Націо­­нальний рух українців Буковини другої половини ХIХ – початку ХХ ст. Чц., 1999;Google Scholar
  5. Чернівці: Історія і сучасність: (Юві­­лей­­не видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто). Чц., 2009.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кохановський Антін / В. Є. Струтинський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-426. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

громад­­сько-політичний діяч

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

426

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Гаврилів
Людина  |  Том 5 | 2006
Г. І. Петросаняк
Каніщенко
Людина  |  Том 12 | 2023
С. І. Болтівець
Зайда
Людина  |  Том 10 | 2010
А. П. Стожук

Нагору