ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Агрофірма

АГРОФÍРМА (від агро… і фірма) – сільськогосподарське підприємство, що виробляє й реалізує продукцію під власною маркою. А. створюється, як правило, на базі одного або кількох с.-г. підприємств, радгоспів, селян. (фермер.) госп-в з метою вирощування і переробки с.-г. продукції та торгівлі нею. Термін «А.» набув поширення в Україні у 90-х рр., ним називали рентабельні колгоспи і КСП, які, крім виробництва с.-г. продукції, займалися також її переробкою, виробництвом продуктів харчування і мали мережу магазинів, кафе, ресторанів, де реалізовували власну продукцію. А. може мати будь-яку організац.-правову форму і вироб. структуру. Особливою ознакою А. є поєднання виробництва с.-г. продукції з одним чи декількома видами діяльності (переробка продукції, торгівля нею, надання послуг тощо). Передумовою формування А. є високий рівень розвитку економіки колективного чи держ. господарства, міцна матеріально-тех. база, що забезпечує йому самостійність і незалежність у виборі вироб. напрямку, каналів реалізації й використання продукції та доведення її до споживача. Найширшого розвитку А. набули на базі спеціаліз. госп-в з виробництва фруктів, овочів, винограду, ефіроолійних культур, продукції птахівництва тощо. Свою продукцію А. реалізує безпосередньо покупцям через мережу власних магазинів та на ринках; при наявності великих партій – за допомогою оптової торгівлі посередницьким організаціям, через спеціалізовані або універсальні біржі. Вироб. напрямки діяльності А. різні: від спеціалізованих до багатогалузевих, які відповідають типу госп-в, на базі яких вони сформовані. Із 87 А. (1991) 5 були створ. на базі колгоспів («Зоря» Рівнен., «Світанок» Київ., «Прикордонник» Закарпат., «Дружба» Вінн. обл., «Дружба народів» АР Крим), 14 – радгоспів, ін. – шляхом об’єднання с.-г., переробних та ін. підприємств і організацій. Зокрема, широковідома на той час А. «Прут» (Івано-Фр. обл.) об’єднувала чотири колгоспи, міжгосп. підприємство з відгодівлі свиней, пивовар. і сокоекстрактний заводи у м. Коломиї, колгосп. ринок, фірмові магазини. Маючи у своєму складі пром. підрозділи, особливо з переробки і зберігання с.-г. продукції, А. довели спроможність і доцільність господарювання на основі нових нетрадиц. форм кооперації і екон. взаємин. Нині статус А. зберегла і набула частина реформов. госп-в: А. «Світанок» Васильків. р-ну Київ. обл., «Агроцентр» Апостолів. р-ну Дніпроп. обл., А. «Сузір’я» Врадієв. р-ну Микол. обл. та ін.

Літ.: Проблеми розвитку і функціонування агропромислових формувань. К., 1989; Коденская М. Е., Киселев В. А. Агропромышленные предприятия и агрофирмы в условиях перехода к рынку. К., 1993; Ринок продовольства: проблеми формування і розвитку. К., 1993; Політичний і фінансово-економічний словник. 1999.

П. Т. Саблук, М. Ю. Коденська

Рекомендована література

  1. Проблеми розвитку і функціонування агропромислових формувань. К., 1989;Google Scholar
  2. Коденская М. Е., Киселев В. А. Агропромышленные предприятия и агрофирмы в условиях перехода к рынку. К., 1993;Google Scholar
  3. Ринок продовольства: проблеми формування і розвитку. К., 1993;Google Scholar
  4. Політичний і фінансово-економічний словник. 1999.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Агрофірма / П. Т. Саблук, М. Ю. Коденська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-42607

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

42607

Кількість переглядів цього року:

99

Схожі статті

Коваленко
Людина  |  Том 13 | 2013
О. В. Шатько
Добра книжка
Підприємcтва  | Том 8 | 2008
Л. І. Гальчук, М. О. Гринько

Нагору