ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Академічна гімназія у Львові

АКАДЕМІ́ЧНА ГІМНА́ЗІЯ У ЛЬВО́ВІ – один із найстаріших українських середніх навчальних закладів. Засн. 1784 як складова частина Львів. університету і, фактично, як продовження т. зв. академ. гімназії єзуїтів (від 1591), цісарсько-королів. (від 1774) і терезіянської королів. держ. гімназії. Від 1849 – 8-класна класична г-зія. До 1849 навч. велося лат. та нім. мовами; від 1867 – українською мовою спочатку в молодших, а від 1874 – і в чотирьох старших класах. Перший випуск. іспит українською мовою відбувся у травні 1878. 1906 гімназію було розділено на гол. заклад і філію. За реформою 1932 реорганізовано на 4-класну гімназію і три 2-річні ліцеї. Від 1933 до гімназії дозволено приймати дівчат. 1939 перетворено на серед. шк. № 1 (1941–44 знову діяла як укр. г-зія). 1992 відновлено як 1-у Львів. г-зію. Директорами в різні роки були видатні педагоги В. Ільницький, Е. Харкевич, І. Кокорудз, М. Сабат, Д. Лукіянович, І. Бабій та ін. Серед викладачів чимало відомих педагогів, учених та політиків: І. Боберський, А. Вахнянин, Я. Гординський, М. Зарицький, Г. Костельник, І. Крип’якевич, В. Радзикевич, І. Раковський, Ю. Романчук, М. Тершаковець, О. Тисовський, Ю. Целевич та інші. 1911 при гімназії виникли перші укр. пластові гуртки. Багато пед. і наук. розробок викладачів гімназії опубл. у щорічних «Справозданях» («Звітах»). А. г. мала репутацію найкращої укр. серед. шк. Кількість учнів: на поч. 20 ст. – понад 1000, у 1921–31 – бл. 500–800, приватників – бл. 100. Із вихованців А. г. вийшли сотні духов. і світських діячів укр. нац. життя.

Літ.: Андрохович А. Із минулого академічної гімназії у Львові // Укр. школа. 1926. № 7–9; Шах С. Львів – місто моєї молодості. Ч. 3. Академічна гімназія. Мюнхен, 1956; Ювілейна книга Української академічної гімназії у Львові: У 3 ч. Ч. 1,2. Філадельфія; Мюнхен, 1978; 1982; Ч. 3. Філадельфія; Л., 1995; Академічна гімназія у Львові: історія і сучасність. Л., 1999.

О. В. Середа

Рекомендована література

  1. Андрохович А. Із минулого академічної гімназії у Львові // Укр. школа. 1926. № 7–9;Google Scholar
  2. Шах С. Львів – місто моєї молодості. Ч. 3. Академічна гімназія. Мюнхен, 1956;Google Scholar
  3. Ювілейна книга Української академічної гімназії у Львові: У 3 ч. Ч. 1,2. Філадельфія; Мюнхен, 1978;Google Scholar
  4. 1982;Google Scholar
  5. Ч. 3. Філадельфія; Л., 1995;Google Scholar
  6. Академічна гімназія у Львові: історія і сучасність. Л., 1999.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Академічна гімназія у Львові / О. В. Середа // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-42841

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Населені пункти

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

42841

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Летичівська газета
Населені пункти  | Том 17 | 2016
С. І. Сербіна
Дахау
Населені пункти  | Том 7 | 2007
В. С. Леник, Л. І. Рудницький
Березань
Населені пункти  | Том 2 | 2003
Г. Ф. Крикун

Нагору