ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Асмус Валентин Фердинандович

А́СМУС Валентин Фердинандович (18(30). 12. 1894, Київ – 05. 06. 1975, Москва) – філософ. Доктор філософських наук (1940). Професор (1939). Премія ім. Л. Толстого (1918), Сталінcька премія (1943). Закін. істор.-філол. факультет Університету св. Володимира в Києві (1919). Займався н.-д. і пед. роботою в навч. закладах Києва, на каф. філософії філос.-соціол. відділу Укр. інституту марксизму-ленінізму. Наприкінці 20-х рр. переїхав до Москви. Від 1927 працював в Інституті червоної професури, Академії комуніст. виховання ім. Н. Крупської, Моск. інституті історії, філософії і літ-ри, де читав лекції з історії філософії. Від 1939 – професор кафедри філософії Моск. університету. Від 1956 – старший науковий співробітник сектору естетики Інституту світ. літ-ри, від 1968 – старший науковий співробітник Інституту філософії АН СРСР. Наук. інтереси А. – історія філософії, логіка, естетика, теорія культури. Співавтор «Истории философии» (Москва, 1940, т. 1). Автор низки фундам. праць з аналізу антич. філософії, творчості Р. Декарта, І. Канта, В. Соловйова, проблем доведення й заперечення в логіці, інтуїції у філософії та математиці.

Пр.: Диалектический материализм и логика. К., 1924; Диалектика Канта. Москва, 1929; Очерки истории диалектики в новой философии. Москва, 1930; Маркс и буржуазный историзм. Москва; Ленинград, 1933; Логика. Москва, 1947; Учение логики о доказательстве и опровержении. Москва, 1954; Декарт. Москва, 1956; Философия Иммануила Канта. Москва, 1957; Проблемы интуиции в философии и математике. Москва, 1965; История античной философии. Москва, 1965; Платон. Москва, 1969; Избранные философские труды. Т. 1, 2. Москва, 1969–71; Иммануил Кант. Москва, 1973; Историко-философские этюды. Москва, 1984; Соловьев В. С. Опыт философской биографии // ВФ. 1988. № 6; Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах: Из воспоминаний студента // ВФ. 1990. № 8; Владимир Соловьев. Москва, 1994; Античная философия. Москва, 1999.

Літ.: Юбилей видного советского философа // Науч. докл. ВШ. Филос. науки. 1965. № 3; К 80-летию со дня рождения Валентина Фердинандовича Асмуса // Там само. 1975. № 3; Валентин Фердинандович Асмус: Некролог // ВФ. 1975. № 8; Мотрошилова Н. В. Памяти профессора // ВФ. 1988. № 6; Валентин Фердинандович Асмус (1894–1975) // Философия не кончается...: Из истории отечеств. философии XX века. 1960–80-е годы. Москва, 1998. Кн. 2; Уемов А. И. В. Ф. Асмус глазами его аспиранта // ФН. 1999. № 3/4.

В. І. Ульяновський

Основні праці

Диалектический материализм и логика. К., 1924; Диалектика Канта. Москва, 1929; Очерки истории диалектики в новой философии. Москва, 1930; Маркс и буржуазный историзм. Москва; Ленинград, 1933; Логика. Москва, 1947; Учение логики о доказательстве и опровержении. Москва, 1954; Декарт. Москва, 1956; Философия Иммануила Канта. Москва, 1957; Проблемы интуиции в философии и математике. Москва, 1965; История античной философии. Москва, 1965; Платон. Москва, 1969; Избранные философские труды. Т. 1, 2. Москва, 1969–71; Иммануил Кант. Москва, 1973; Историко-философские этюды. Москва, 1984; Соловьев В. С. Опыт философской биографии // ВФ. 1988. № 6; Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах: Из воспоминаний студента // ВФ. 1990. № 8; Владимир Соловьев. Москва, 1994; Античная философия. Москва, 1999.

Рекомендована література

  1. Юбилей видного советского философа // Науч. докл. ВШ. Филос. науки. 1965. № 3;Google Scholar
  2. К 80-летию со дня рождения Валентина Фердинандовича Асмуса // Там само. 1975. № 3;Google Scholar
  3. Валентин Фердинандович Асмус: Некролог // ВФ. 1975. № 8;Google Scholar
  4. Мотрошилова Н. В. Памяти профессора // ВФ. 1988. № 6;Google Scholar
  5. Валентин Фердинандович Асмус (1894–1975) // Философия не кончается...: Из истории отечеств. философии XX века. 1960–80-е годы. Москва, 1998. Кн. 2;Google Scholar
  6. Уемов А. И. В. Ф. Асмус глазами его аспиранта // ФН. 1999. № 3/4.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Асмус Валентин Фердинандович / В. І. Ульяновський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-44462

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

філософ

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

44462

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Бучковський
Людина  | Том 3 | 2004
Б. Бакула
Васькович
Людина  |  Том 4 | 2016
А. І. Жуковський
Платонов
Людина  | 2023
В. М. Назарець

Нагору