ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Архів Служби безпеки України Державний (ДА СБУ)

АРХІ́В СЛУ́ЖБИ БЕЗПЕ́КИ УКРАЇ́НИ Державний (ДА СБУ) – галузева установа Національного архівного фонду України. Знаходиться у Києві. Створ. у квітні 1994. Фонди сформовано за функціонал. та персон. ознаками. Має понад 70 фондів, де зберігається більш ніж 930 тис. докум. матеріалів (з урахуванням архів. фондів регіон. упр. СБУ). Є структур. підрозділом Центр. упр. СБУ, що забезпечує зберігання документів, пов’язаних з операт.-служб. діяльністю рад. органів держбезпеки та сучас. СБУ. Значний істор. інтерес становлять матеріали стосовно репресій представників укр. культури та науки, держ. і парт. діячів УРСР, про участь співроб. органів безпеки у 2-й світ. війні. Окрему колекцію складають матеріали про діяльність ОУН і УПА. Існує колекція друк. видань. Архів має відділи збереження і комплектування архів. фондів і н.-д. роботи, інформації та практич. використання документів. ДА СБУ бере участь у процесі реабілітації жертв політ. репресій 1920– 80-х рр. Налагоджено співробітництво з Гол. редколегією серії наук.-докум. вид. «Реабілітовані історією». Реалізуються наук.-видавн. проекти: «Україна і Польща у 30–40-х рр. 20 ст. Маловідомі документи з архівів спецслужб», «Науково-практичне використання документальної спадщини спецслужб України», «Історія Української держави у світлі документів її спецслужб» та інші. Серед наук.-докум. публікацій архіву – зб. документів і матеріалів: «Польське підпілля. 1939–1941» (Т. 1, Варшава; Київ, 1998), «Остання адреса. До 60-річчя Соловецької трагедії» (У 3-х т., К., 1997–99), «З історії спеціальних служб України: 1918–1920 рр.» (К., 1999). Архів бере участь у виданні наук.-докум. ж. «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВС–КДБ». Співпрацює з інститутами: історії України, Політичних і етнонац. досліджень, Укр. археографії та джерелознавства НАНУ, Нац. академією СБУ.

Д. В. Веденєєв, О. А. Лошицький

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Архів Служби безпеки України Державний (ДА СБУ) / Д. В. Веденєєв, О. А. Лошицький // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-44811

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Політика

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

44811

Кількість переглядів цього року:

7

Схожі статті

Край Кам'янецький
Політика  | Том 15 | 2014
М. І. Красуцький
Живий ланцюг
Політика  | Том 9 | 2009
В. П. Капелюшний
Державного відродження України організація (ОДВУ)
Політика  | Том 7 | 2007
П. П. Гай-Нижник

Нагору