ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кузьміна Клариса Іванівна

КУЗЬМІНА́ Клариса Іванівна (01. 03. 1939, с. Сергєєвка Примор. краю, РФ) – нейрофізіолог, фахівець у галузі біокібернетики. Дружина П. Андона. Доктор біологічних наук (1996). Премія ім. М. Амосова НАНУ (2007). Закін. Київський університет (1966). Працювала в Інституті кібернетики НАНУ: від 1986 – старший науковий співробітник; від 1997 – в Інституті програм. систем НАНУ (оби­­два – Київ): від 1998 – провідний науковий співробітник Досліджує структурно-функціон. організацію головного мозку при екстремал. впливах, соціопсихофізіол. механізми адаптації людини, антропоген. аспект оп­­тимізації людино-машин. систем; розробляє автоматиз. сис­­теми діагностики й упр. функціон. станом людини з метою збереження її здоров’я.

Пр.: Изучение индивидуального здо­ровья человека и коллектива в целом с позиции социопсихофизиологического подхода // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, пе­дагогіка, соціологія. Х., 2004. Вип. 3 (спів­авт.); Человек и его биосоциальная культура // Там само. 2005. Вип. 1; Со­­вре­­менные информационные технологии для изучения механизмов инди­видуальной психофизиологической адаптации человека // Пробл. програмування. 2008. № 2–3 (спів­авт.); Индивидуализация процесса обучения студента-медика на основе знаний о структуре его личности и функциональ­ном состоянии // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. Х., 2009. Вип. 3 (спів­авт.).

Р. Д. Григорян

Основні праці

Изучение индивидуального здо­ровья человека и коллектива в целом с позиции социопсихофизиологического подхода // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, пе­дагогіка, соціологія. Х., 2004. Вип. 3 (спів­авт.); Человек и его биосоциальная культура // Там само. 2005. Вип. 1; Со­­вре­­менные информационные технологии для изучения механизмов инди­видуальной психофизиологической адаптации человека // Пробл. програмування. 2008. № 2–3 (спів­авт.); Индивидуализация процесса обучения студента-медика на основе знаний о структуре его личности и функциональ­ном состоянии // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. Х., 2009. Вип. 3 (спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кузьміна Клариса Іванівна / Р. Д. Григорян // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51035

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51035

Схожі статті

Лаврова-Міцінська
Людина  |  Том 16 | 2016
В. Н. Герасимчук
Нудик
Людина  |  Том 23 | 2021
Г. М. Гузьо
Коновал
Людина  |  Том 14 | 2014
Л. Л. Хом’яков, Г. В. Ярова

Нагору