ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кузякіна Наталія Борисівна

КУЗЯ́КІНА Наталія Борисівна (05. 09. 1928, Київ – 22. 05. 1994, С.-Петер­бург, похов. у Києві) – літературознавець. Доктор мистецтвознав­ства (1971), професор (1972). Член СПУ (1956). Закін. Київський університет (1948). Викладала в Ізмаїл. пед. інституті (Одес. обл., 1952–56), Одес. університеті (1956–61), Київ. інституті театр. мистецтва (від 1969), Ленінгр. інституті театру, музики та кінематографії (нині С.-Петербург, від 1972). Заст. гол. ред. Вид-ва муз. літ-ри й образотвор. мистецтва УРСР (1961). Ст. н. с. ІМФЕ АН УРСР (Київ, 1962–67). Досліджувала драматургію І. Кочерги, Лесі Укра­­їнки, М. Куліша; укр. театр. процес 1920–30-х рр., зокрема твор­­чість Леся Курбаса. Авторка по­­­вісті «За Соловецькою межею» («Київ», 1986, № 7), передмови до кн. «Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие» (Мос­ква, 1987) та низки статей про драматургію і театр. мистецтво. Створила цикл із 4-х сценаріїв для фільму реж. Л. Анічкіна «Моя адреса – Соловки…» (студія «Ки­­ївнаукфільм», 1991–92) про укр. репрес. митців – Леся Курбаса («Пастка»), М. Куліша («Тягар мовчання»), М. Зерова («Навіщо перекладати Вергілія?») і жі­­нок на Соловках («Не вдарте жін­ку навіть квіткою»).

Пр.: Любомир Дмитерко. К., 1951; Нариси української радянської драматургії: У 2 ч. К., 1958–63; Драматург Микола Куліш. К., 1962; Драматург Іван Кочерга: Життя, п’єси, вистави. К., 1968; П’єси Миколи Куліша. К., 1970; Украин­ская драматургия начала ХХ века. Пути обновления. Ленинград, 1978; Леся Укра­инка и Александр Блок. К., 1980; Становление украинской советской ре­­жиссуры (1920 – нач. 30-х гг.). Ленин­град, 1984; Театр на Соловках. 1923–1937. С.-Петербург, 2009; Траєкторії доль. К., 2010.

Літ.: Ніколаєв В. Самостійність до­­слідника // Прапор. 1964. № 2; Костен­ко А. Чи в замкненому колі? // ЛУ. 1981, 27 жовт.; Коцюбинська М. Уроки худож­ника: Про книгу Наталії Кузякіної «Дра­матург Іван Кочерга» // Коцюбин­ська М. Мої обрії: У 2 т. Т. 2. К., 2004; Волиць­ка І. Уроки Наталії Кузякіної // СіЧ. 2008. № 12; Саєнко В. Траєкторія духовного злету науковця // Наталя Кузякіна. Дро­гобич, 2010.

І. В. Волицька

Основні праці

Любомир Дмитерко. К., 1951; Нариси української радянської драматургії: У 2 ч. К., 1958–63; Драматург Микола Куліш. К., 1962; Драматург Іван Кочерга: Життя, п’єси, вистави. К., 1968; П’єси Миколи Куліша. К., 1970; Украин­ская драматургия начала ХХ века. Пути обновления. Ленинград, 1978; Леся Укра­инка и Александр Блок. К., 1980; Становление украинской советской ре­­жиссуры (1920 – нач. 30-х гг.). Ленин­град, 1984; Театр на Соловках. 1923–1937. С.-Петербург, 2009; Траєкторії доль. К., 2010.

Рекомендована література

  1. Ніколаєв В. Самостійність до­­слідника // Прапор. 1964. № 2;Google Scholar
  2. Костен­ко А. Чи в замкненому колі? // ЛУ. 1981, 27 жовт.;Google Scholar
  3. Коцюбинська М. Уроки худож­ника: Про книгу Наталії Кузякіної «Дра­матург Іван Кочерга» // Коцюбин­ська М. Мої обрії: У 2 т. Т. 2. К., 2004;Google Scholar
  4. Волиць­ка І. Уроки Наталії Кузякіної // СіЧ. 2008. № 12;Google Scholar
  5. Саєнко В. Траєкторія духовного злету науковця // Наталя Кузякіна. Дро­гобич, 2010.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кузякіна Наталія Борисівна / І. В. Волицька // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51079

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51079

Кількість переглядів цього року:

47

Схожі статті

Бондар
Людина  |  Том 3 | 2004
П. М. Федченко, Б. С. Бородін
Мороз
Людина  |  Том 21 | 2019
М. Г. Жулинський
Кочерга
Людина  |  Том 15 | 2014
С. В. Шукурджієв

Нагору