ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Куїнджі Архип Іванович

КУЇ́́НДЖІ Архип Іванович (15(27). 01. 1841, за ін. даними – 1842, містечко Карасу (Карасьовка) Катеринослав. губ., нині у складі м. Маріуполь Донец. обл. – 11(24). 07. 1910, С.-Пе­тербург) – живописець, пе­дагог. Працював ретушером у фотографів у Маріуполі, Одесі, 1860–65 – у фотостудії С. Ісаковича (м. Таганрог, Росія). 1866 приїхав до С.-Пе­тербурга, де був ретушером у фотоательє та вільним відвідувачем АМ (1868–72; викл. І. Айвазовський). Пра­цю­вав у ній: від 1892 – проф., від 1893 – академік, 1894–97 – проф.-кер. худож. училища. 1873 відвідав Німеччину, Францію, Велику Бри­танію, Швейцарію, Австрію. По­чаток творчості К. співпав із нац.-де­мократ. піднесенням у рос. куль­турі, діяльністю Товариства пересув. худож. виставок (у його складі – 1875–79). Зближення з художниками І. Крамським, І. Рєпіним, В. Васнецовим визначило сусп. і творчу позицію К. Майстер пейзаж. живопису у реаліст. сти­лі. Спочатку переважали заг. настрої суму та безпросвітності, що відображало певну соц.-крит. тенденцію, згодом створював пейзажі у неоромант. стилі. Май­стерно передавав найскладніші ефекти денного та нічного освітлень; використовуючи гра­дації напівтонів, досягав повної оптич. ілюзії. «Очищеність» зобра­жуваного від життєво-випадко­вого надає його полотнам ра­ціонально-сконструйов., ство­реного, а не побаченого у природі. Зображував ландшафти з висоти пташиного лету; перший план залишав відкритим, створюючи естет. дистанцію, а осн. мотив – освітлену галявину, хати на горі, річку в місяч. сяйві – на серед. плані. У багатьох полотнах звеличив природу України. 1909 пожертвував Імператор. товариству заохочення художників 11 700 рублів на премії з пейзаж. живопису. З ініціативи К. та на його кошти 1909 у С.-Петер­бур­зі створ. Товариство рос. художників (передав 150 000 рублів і заповів влас. маєток у Криму; згодом – ім. К., діяло до 1937). Серед учнів – К. Богаєвський, М. Реріх, В. Розвадовський, Г. Світлицький. У Маріуполі 1984 К. встановлено погруддя, 1999 створ. Міжнар. фонд ім. К. Деякі роботи зберігаються у ДТГ (Москва), ДРМ (С.-Петербург).

Тв.: «Татарська сакля в Криму» (1867), «Сніг» (1873; бронз. медаль Міжнар. виставки у Лондоні, 1874), «Забуте село» (1874), «Степ. Нива», «Степи», «Чумаць­­кий тракт у Маріуполі» (усі – 1875), «Українська ніч» (1876), «Ліс» (1878), «Вечір в Україні» (1878; 1901), «Північ», «Після дощу», «Березовий гай» (усі – 1879), «Місячна ніч на Дніпрі» (1880; 1882), «Дніпро вранці» (1881), «Захід сонця у степу» (1900), «Веселка» (1905), «Нічне», «Червоний захід сонця» (обидва – 1908).

Літ.: Зименко В. Архип Иванович Куинджи. Москва; Ленинград, 1947; Марков В. А. И. Куинджи. Москва, 1969; Факторович М. Куїнджі та його школа // ОМ. 1974. № 3; Манин В. С. Куинджи. Москва, 1976; Воронова О. Н. Куинджи в Петербурге. Ленинград, 1986; Яруцкий Л. Архип Иванович Куинджи. Мариуполь, 1998; Манин В. С. А. И. Ку­инджи. Москва, 2004; Голицына И. Куинджи. Москва, 2008.

Є. І. Денисенко, О. Я. Привалова

Основні твори

«Татарська сакля в Криму» (1867), «Сніг» (1873; бронз. медаль Міжнар. виставки у Лондоні, 1874), «Забуте село» (1874), «Степ. Нива», «Степи», «Чумаць­­кий тракт у Маріуполі» (усі – 1875), «Українська ніч» (1876), «Ліс» (1878), «Вечір в Україні» (1878; 1901), «Північ», «Після дощу», «Березовий гай» (усі – 1879), «Місячна ніч на Дніпрі» (1880; 1882), «Дніпро вранці» (1881), «Захід сонця у степу» (1900), «Веселка» (1905), «Нічне», «Червоний захід сонця» (обидва – 1908).

Рекомендована література

  1. Зименко В. Архип Иванович Куинджи. Москва; Ленинград, 1947;Google Scholar
  2. Марков В. А. И. Куинджи. Москва, 1969;Google Scholar
  3. Факторович М. Куїнджі та його школа // ОМ. 1974. № 3;Google Scholar
  4. Манин В. С. Куинджи. Москва, 1976;Google Scholar
  5. Воронова О. Н. Куинджи в Петербурге. Ленинград, 1986;Google Scholar
  6. Яруцкий Л. Архип Иванович Куинджи. Мариуполь, 1998;Google Scholar
  7. Манин В. С. А. И. Ку­инджи. Москва, 2004;Google Scholar
  8. Голицына И. Куинджи. Москва, 2008.Google Scholar

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Куїнджі Архип Іванович / Є. І. Денисенко, О. Я. Привалова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51082

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51082

Кількість переглядів цього року:

65

Схожі статті

Крвавич
Людина  |  Том 15 | 2014
С. М. Бушак
Михальчук
Людина  |  Том 20 | 2018
В. О. Єфремова
Кулик
Людина  |  Том 16 | 2024
М. В. Семесюк

Нагору