ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кулжинський Григорій Іванович

КУЛЖИ́НСЬКИЙ Григорій Іванович (Кулжынскі Рыгор Іванавіч; 1838, містечко Глухів, нині місто Сум. обл. – 1910, за ін. даними – після 1913) – білоруський етнограф і фольклорист. Закін. Ніжин. ліцей (нині Черніг. обл.). Від 1861 викладав у гімназіях м. Свянцяни (нині Швян­ченіс, Литва), Мозир, Гродно (нині обидва – Білорусь); працював інспектором нар. училищ Гроднен. і Мінської (від 1869) губ.; від 1875 – директор нар. училищ Воронез. губ. (Росія). Від 1882 – на пенсії. Від 1883 видавав у Харкові часопис «Благовест», де 1885–86 опублікував «Успамін пра Паў­ночна-Заходні край (1861–74 гг.)» і розповідь про свою діяльність у Білорусі. Деякий час перебував на утриманні доньки в Ніжині, згодом мешкав у м. Орел (Росія). Досліджував позаобряд. фольклор і етнографію. Ав­тор статей «Пра зборнік заходнярускіх прыказак і прымавак» // «Гродненские губернские ведо­мости», 1866, № 41; «Нататка пра гісторыю народнай паэзіі» // там само, 1867, № 21; «Пра этнагра­фічныя звесткі, што датычацца Заходняй Расіі» // там само, № 22; «Пра духоўныя проста-народ­ныя песні Паўночна-Заходняга краю» // «Мінские губернские ведомости», 1868, № 35; «Сце­ны з беларускага быту» // «Виленский вестник», 1873, № 115; «Батлейка» // «Душеполезное чтение», 1873, № 12, т. 3; «Мінск губернскі» // «Мінские губернские ведомости», 1877, № 3 та ін. Уклав рукописні зб. «Песні, казкі і прыказкі Паўночна-За­ходняга краю» (понад 500 записів із Гроднен., Мінської і Вілен. губ.; не збереглася) та «Про­ста-народныя беларускія песні, запісаныя ў Мінскай губерніі» (16 текстів з нотами; знаходиться у архіві Рос. геогр. товариства у С.-Пе­тербурзі).

Літ.: Скидан В. Песня, как доля // Неман. 1976. № 10.

В. М. Лебедєва

Рекомендована література

  1. Скидан В. Песня, как доля // Неман. 1976. № 10.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кулжинський Григорій Іванович / В. М. Лебедєва // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51228. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51228

Схожі статті

Карпенко
Людина  |  Том 12 | 2012
Є. І. Шевченко
Горовиць
Людина  |  Том 6 | 2006
Млинарський
Людина  | Том 21 | 2019
Б. О. Сюта

Нагору