ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кулік Анатолій Степанович

КУЛІ́К Анатолій Степанович (07. 09. 1947, с. Старий Керлеут, нині Алмазне АР Крим) – фахівець у галузі авіаційної електротех­ніки. Доктор технічних наук (1992), професор (1994). Державна премія Укра­їни у галузі н. і т. (2003). Закін. Харків. авіац. інститут (1971), де й працює (нині Нац. аерокосміч. університет «Харків. авіац. інститут»): від 1998 – завідувач кафедри систем упр. лі­тал. апаратами та водночас декан однойм. ф-ту. Наукові дослідження у галузі діагностування та віднов­лювання працездатності систем керування літал. апаратами, зо­крема в умовах дестабілізуючих дій.

Пр.: Методы расчета цифровых си­стем управления: Учеб. пособ. 1989; Сигнально-параметрическое диагнос­тирование систем управления. 2000; Вве­дение в теорию цифровых систем авто­матического управления: Учеб. по­соб. 2007; Экспериментальная отра­ботка систем управления объектов ра­кетно-космической техники. 2008; Про­ектирование систем управления объектов ракетно-космической техники: Учеб. В 3 т. 2012 (усі – Харків, спів­авт.).

Т. П. Цепляєва

Основні праці

Методы расчета цифровых си­стем управления: Учеб. пособ. 1989; Сигнально-параметрическое диагнос­тирование систем управления. 2000; Вве­дение в теорию цифровых систем авто­матического управления: Учеб. по­соб. 2007; Экспериментальная отра­ботка систем управления объектов ра­кетно-космической техники. 2008; Про­ектирование систем управления объектов ракетно-космической техники: Учеб. В 3 т. 2012 (усі – Харків, спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кулік Анатолій Степанович / Т. П. Цепляєва // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51233

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51233

Схожі статті

Горюшко
Людина  |  Том 6 | 2006
Т. Ф. Лукіна
Гончаров
Людина  |  Том 6 | 2006
Ю. І. Зайцев
Нікітенко
Людина  |  Том 23 | 2021
Н. В. Вовкотруб

Нагору