ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Культура інформаційна

КУЛЬТУ́РА ІНФОРМАЦІ́ЙНА – сукупність принципів і механізмів, що забезпечують позитивну взаємодію етнічних і національних культур, їхнє поєднання у загальний досвід людства. К. і. пов’язана з функціонуванням інформації в суспільстві та формуванням інформ. умінь особистості. Поняття «К. і.» сформувалося у межах інформаційного суспільства, коли інформація стала гол. ресурсом, а також у результаті розвитку інформ.-комп’ютер. технологій для її збереження, оброблення та передачі. К. і. – культура взаємодії людини з інформацією, вміння цілеспрямовано опрацьовувати її за допомогою сучас. тех. методів і засобів. У вузькому значенні К. і. – оптимал. способи поводження зі знаками, даними, інформацією та надання їх зацікавленому споживачеві для розв’язання теор. і практ. завдань. Вагома складова К. і. – інформ. грамотність, що полягає у вмінні формулювати ту чи ін. інформ. потребу, шукати, оцінювати, вибирати інформацію незалежно від того, в якому вигляді вона представлена. К. і. проявляється на трьох рівнях: суспільства, певних соц. груп і конкрет. особистості. К. і. особистості складається з розвиненої інформ. мотивації, інформ., комунікатив., пізнавал. і читац. активності, навичок інформ. діяльності, пошук. поведінки, рівня усвідомлення влас. інформ. потреб. В К. і. особистості виділяють три гол. компоненти: когнітив. (знання та вміння), емоц.-цінніс. (ставлення, оцінки, установки), поведінк. (реал. і потенц. використання знань та вмінь). К. і. виступає у наук., худож., освіт. та ін. формах. Із розвитком комп’ютер. технологій К. і. стає невід’єм. частиною заг. культури людини.

Літ.: Гуцу С. Ф. Правові основи інформаційної діяльності: Навч. посіб. Х., 2009; Когарян А. Б., Гущина Н. І. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі. К., 2011.

Р. Г. Кацалап

Рекомендована література

  1. Гуцу С. Ф. Правові основи інформаційної діяльності: Навч. посіб. Х., 2009;Google Scholar
  2. Когарян А. Б., Гущина Н. І. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі. К., 2011.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Культура інформаційна / Р. Г. Кацалап // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51461

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51461

Кількість переглядів цього року:

9

Схожі статті

Голос Союзу
Світ-суспільство-культура  | Том 6 | 2006
С. Сакач
Крос Борки-117
Світ-суспільство-культура  | Том 15 | 2014
О. П. Подстрєшний

Нагору