ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Культура тканин

КУЛЬТУ́РА ТКАНИ́Н – метод вирощування (культивування) клітин, тканин і органів, взятих з організму людини, тварин або рослин. Ін. назва – експлантація. Вирощують об’єк­ти у спец. ємностях (пробірці, чашці, флаконі, спец. камері) на поживному середовищі (плазмі крові, ембріонал. екстракті, син­тетич. середовищі певного скла­ду) при сталій т-рі, властивій тілу донора, сталому осмотич. тиску та рН в асептич. умовах з періодич. зміною поживного се­­редовища. У таких умовах вирощувані об’єкти можуть зберігати свої біол. властивості кілька років. К. т. широко застосовують під час вивчення поділу клітин, росту та диференціювання, характеру взаємозв’язків, закономірностей росту злоякіс. пухлин, впливу на клітини і тканини різних фіз. та хім. чинників, для діагностики деяких захворювань. Вона є основою клітин­ної інженерії – одного з найважли­віших сучас. методів біотехнології. Колонії клітин, одержані в К. т. від однієї клітини, називають клонами. З нормал. і патологічно змінених тканин і органів виділено значну кількість клітин. ліній, які використовують у фізіол., фармакол., імунобіол., біотехнол. та ін. дослідженнях.

Л. С. Стрельников

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Культура тканин / Л. С. Стрельников // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51470

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51470

Кількість переглядів цього року:

72

Схожі статті

Кузьменко
Людина  |  Том 15 | 2014
Л. І. Мусатенко
Обреїмов
Людина  |  Том 24 | 2022
О. В. Волобуєв
Шубников
Людина  | 2024
В. В. Єременко, Ю. М. Ранюк

Нагору