ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кулябко Володимир Васильович

КУЛЯ́БКО Володимир Васильович (06. 10. 1938, Харків) – фахівець у галузі будівництва. Доктор технічних наук (1998), професор (2001). Закін. Моск. інститут інж. залізнич. транспорту (1961). Відтоді працював у Моск. інституті «ПромбудНДІпроект»; 1966–68 – у Дніпроп. інституті «Інпромаш­пром»; 1968–69 – у Дніпроп. інституті інж. залізнич. транспорту; 1969–78 – у Дніпроп. відділ. Інституту механіки АН УРСР; від 1979 – у Придніпров. академії будівництва і архітектури (Дніпропетровськ): від 2000 – професор кафедри металевих, де­рев’яних і пластмас. конструкцій; за сумісн. від 2005 – завідувач кафедри міського будівництва та господарства Запоріз. інж. академії. Осн. напря­ми наук. дослідж.: розвиток ме­тодів динаміч. формоутворення, конструювання та діагностики споруд; розроблення нових при­строїв, що демпфуюють, спосо­бів моделювання динаміч. взаємодії підсистем об’єктів і сере­довищ із врахуванням геометр., фіз. та конструкц. нелінійностей.

Пр.: Введение в виброэкологию зда­ний и сооружений. Дн., 1996 (спів­авт.); Резервы конструкторских приемов и методик расчетов нелинейного гашения колебаний зданий, сооружений и их элементов // Пространственные кон­струкции зданий и сооружений (Исследования, расчет, проектирование и применение): Сб. науч. ст. Москва, 2006. Вып. 10; Динамика металлических кон­струкций и проблемы строительства, науки и образования (к десяти юбилеям «Резонанса») // Вісн. Придніпров. академії будівництва і архітектури. 2008. № 10; Динамічні випробування споруд – розвиток методів та термінологія // Вісн. Дон­бас. академії будівництва і архітектури. 2010. № 2(82) (спів­авт.).

Т. А. Шпаковська

Основні праці

Введение в виброэкологию зда­ний и сооружений. Дн., 1996 (спів­авт.); Резервы конструкторских приемов и методик расчетов нелинейного гашения колебаний зданий, сооружений и их элементов // Пространственные кон­струкции зданий и сооружений (Исследования, расчет, проектирование и применение): Сб. науч. ст. Москва, 2006. Вып. 10; Динамика металлических кон­струкций и проблемы строительства, науки и образования (к десяти юбилеям «Резонанса») // Вісн. Придніпров. академії будівництва і архітектури. 2008. № 10; Динамічні випробування споруд – розвиток методів та термінологія // Вісн. Дон­бас. академії будівництва і архітектури. 2010. № 2(82) (спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кулябко Володимир Васильович / Т. А. Шпаковська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51556

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51556

Схожі статті

Луняка
Людина  |  Том 18 | 2017
Г. С. Сарібеков
Карпанюк
Людина  |  Том 12 | 2012
Є. І. Шевченко
Жернов
Людина  |  Том 9 | 2009
Д. Є. Макаренко, В. М. Ткаченко

Нагору