ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Курдюмов Олександр В’ячеславович

КУРДЮ́МОВ Олександр В’ячеславович (19. 10. 1938, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – кристалограф, фахівець у галузі фізики твердого тіла та матеріалознавства. Брат Г. Курдюмова. Доктор фізико-математичних наук (1977), професор (1993), член-кореспондент НАНУ (2000). Премія РМ СРСР (1981), премії ім. І. Францевича (1989) та ім. Г. Курдюмова (2001) НАНУ. Закін. Київ. політех. інститут (1961). Відтоді працює в Інституті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 1990 – завідувач відділу структур. дослідж. кераміч. і надтвердих матеріалів. Осн. наук. дослідж. присвячені вивченню фазових і структур. перетворень у вуглеці та нітриді бору. Відкрив і дослідив мартенситні перетворення шаруватих структур цих речовин у модифікації. Один із розробників надтвердого матеріалу «гек­саніт-Р», створ. на основі вюрцит. модифікації нітриду бору. Під його керівництвом створ. принципово новий метод ударно-хвильового синтезу фаз високого тиску.

Пр.: Фазовые превращения в углероде и нитриде бора. К., 1979 (спів­авт.); Сверхтвердые материалы. К., 1980 (спів­авт.); Полиморфные модификации углерода и нитрида бора: Справоч. Москва, 1994 (спів­авт.); Синтез и струк­тура нанодисперсных порошков сверх­твердых фаз // ПорМ. 2000. № 7–8; Сверхтвердые углеродные пленки с графитоподобной структурой // СМ. 2002. № 2 (спів­авт.); Физические прин­ципы управляемого синтеза нано­струк­турных сверхтвердых фаз высокого давления // Наноструктур. материаловедение. 2005. № 1 (спів­авт.); Использование метода высокотем­пера­турного ударного сжатия для синтеза алмазных нановолокон // Доп. НАНУ. 2009. № 11 (спів­авт.).

Літ.: Курдюмов Олександр В’ячесла­вович: До 70-річчя від дня народж. // Вісн. НАНУ. 2008. № 10.

В. В. Скороход

Основні праці

Фазовые превращения в углероде и нитриде бора. К., 1979 (спів­авт.); Сверхтвердые материалы. К., 1980 (спів­авт.); Полиморфные модификации углерода и нитрида бора: Справоч. Москва, 1994 (спів­авт.); Синтез и струк­тура нанодисперсных порошков сверх­твердых фаз // ПорМ. 2000. № 7–8; Сверхтвердые углеродные пленки с графитоподобной структурой // СМ. 2002. № 2 (спів­авт.); Физические прин­ципы управляемого синтеза нано­струк­турных сверхтвердых фаз высокого давления // Наноструктур. материаловедение. 2005. № 1 (спів­авт.); Использование метода высокотем­пера­турного ударного сжатия для синтеза алмазных нановолокон // Доп. НАНУ. 2009. № 11 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Курдюмов Олександр В’ячесла­вович: До 70-річчя від дня народж. // Вісн. НАНУ. 2008. № 10.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Курдюмов Олександр В’ячеславович / В. В. Скороход // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51840

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51840

Кількість переглядів цього року:

17

Схожі статті

Соболєв
Людина  | 2023
А. А. Вальтер, Д. Є. Макаренко
Грінченко
Людина  |  Том 6 | 2006
М. С. Огняник
Гладишевський
Людина  |  Том 5 | 2024
Б. Д. Белан

Нагору