ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Курелла Альфред

КУРЕ́ЛЛА Альфред (Kurella Alfred; псевд.: B. Ziegler, W. Rebig, A. Bernard; 02. 05. 1895, Бріґ, Верхня Сілезія, нині Бжеґ Опольс. воєводства, Польща – 12. 06. 1975, Берлін) – німецький письменник, публіцист, перекладач, дер­жавний і громадський діяч. Член КП Німеччини (1918). Віце-президент Нім. АМ (1965). Доктор філологічних наук (1968). Навч. у Мюнхен. худож. інституті приклад. мистецтва. Один із засн. Комуніст. інтернаціоналу молоді (1919). Директор Центр. парт. школи ЦК КП Фран­ції у Парижі (від 1924). У Москві 1919 зустрічався як кур’єр від КП Німеччини з В. Леніним. Ред. літ-ри й мистецтва г. «Комсомоль­ская правда» (Москва, 1927–29). Секр. очолюваного А. Барбюсом та Р. Ролланом Інтернац. комітету боротьби проти фашизму й війни (1932–34); до 1935 – особис­тий секр. Г. Димитрова. 1935–54 – у СРСР. 1941–45 – ред. фронт. газет, зокрема «National­komitee Freies Deutschland» (1943–45). Перебував 1946–49 на засланні в Абхазії. 1954 повернувся до НДР. 1955–57 – засн. і дир. Літ. інституту в м. Ляйпциґ; 1957–63 – секр. комісії культури Політбюро Соц. єдиної партії Німеччини; 1958–63 – депутат Нар. палати НДР. Автор романів «Die Gronauer Akten» («Акти в Ґронау», 1954), «Kleiner Stein im großen Spiel» («Пішак у великій грі», 1961), в яких засуджував фашизм; зб. літературознав. статей, публіцист. праць «Dimitroff contra Göring» («Димитров проти Ґерінґа», 1964; усі – Берлін); літ.-крит. есеїв про твор­­чість А. Барбюса, Б. Брехта, Т. Манна, А. Цвейґа та ін. Переклав деякі твори, що вийшли окремими виданнями, зокрема А. Барбюса, Л. Араґона, С. Щипачова, І. Еренбурґа, О. Твардовського, М. Чернишевського, К. Паустовського, С. Третьякова, М. Горького, Н. Хікмета, О. Герцена, М. Добролюбова, М. Шолохова. Від кін. 1930-х рр. перекладав і досліджував творчість Т. Шевченка. У ж. «Inter­nationale Literatur» (1940, № 11) опублікував ст. «Taras Schew­tschenko: Der Nationaldichter der Ukraine» («Тарас Шевченко – національний поет України»). За ред. К. видано нім. мовою «Der Kobsar» Т. Шевченка (Berlin; Leipzig, 1951, Bd. 1, 2; Moskau, 1951), що містить здій­снені ним переклади творів та післямову «Die deutsche Über­setzung des Kobsar» («Переклад “Кобзаря” німецькою мовою»). 1964 підтримав проведення у Берліні Міжнар. симпозіуму, при­свяч. Т. Шевченку; узяв участь у Міжнар. форумі діячів культури та виступив із промовою у Києві.

Тв.: Zwischendurch. Berlin, 1961; Das Eigene und das Fremde. Jena, 1968; Berlin, 1981; Taras Schewtschenko. Meine Lieder, meine Träume. Berlin; Kiew, 1987.

Літ.: Погребенник Я. Альфред Курел­ла // Всесвіт. 1972. № 7; M. Zymomrja. Die Rezeption Taras Schewtschenkos im deutschen Sprachgebiet // Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas. Ber­lin, 1976. Bd. 22; Миронов О., Панченко О. Поезії Т. Г. Шевченка 1860 р. у перекладах А. Курелли // Вісн. Харків. університету. 1981. № 217.

М. І. Зимомря

Основні твори

Zwischendurch. Berlin, 1961; Das Eigene und das Fremde. Jena, 1968; Berlin, 1981; Taras Schewtschenko. Meine Lieder, meine Träume. Berlin; Kiew, 1987.

Рекомендована література

  1. Погребенник Я. Альфред Курел­ла // Всесвіт. 1972. № 7;Google Scholar
  2. M. Zymomrja. Die Rezeption Taras Schewtschenkos im deutschen Sprachgebiet // Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas. Ber­lin, 1976. Bd. 22;Google Scholar
  3. Миронов О., Панченко О. Поезії Т. Г. Шевченка 1860 р. у перекладах А. Курелли // Вісн. Харків. університету. 1981. № 217.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Курелла Альфред / М. І. Зимомря // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51843

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51843

Кількість переглядів цього року:

13

Схожі статті

Манн
Людина  | Том 19 | 2018
В. Л. Скуратівський
Бехер
Людина  | Том 2 | 2003
І. П. Мегела
Вайнерт
Людина  | Том 4 | 2005
П. В. Рихло

Нагору