ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Курилко Любомир

КУРИ́ЛКО Любомир (1932, Львів – 24. 08. 2010, м. Ньюарк, шт. Нью-Джер­­сі, США) – фахівець у галузі нафтоперероблення, меценат. Під час 2-ї світ. разом із родиною перебував у таборах для переміщених осіб в Австрії. Від 1949 – у США. Закін. Сиракуз. університет (Нью-Йорк, ступ. магістра хім. інженерії). Працював на підприємствах з очищення нафти, будівництва наф­­тосховищ і виробництва ракет. дви­­гунів. Згодом вступив до Прінстон. університету (шт. Нью-Джерсі), де був також лектором і здобув ступ. магістра аерокосм. та тех. наук. У Пенсильван. університеті (м. Фі­­ладельфія) захистив доктор. пра­­цю з питань удосконалення методів оброблення нафт. сировини. Працював проф. Тех­­нол. інституту Стівенса (м. Гобокен, шт. Нью-Джерсі). 1981 заснував консультат. фірму «Зорекс» (у га­­лузях теплового випромінюван­­ня, використання й збереження енергії, охорони довкілля), 1993 – підприємство з перероблення паперу «Нітані». Співпрацював з Амер.-укр. мед. фундацією, що спонсорувала переклади англомов. мед. підручників і словників. За­­вдяки пожертвам К. 2007 у Льво­­ві видано укр.-англ. версію 2-том. «Ілюстрованого медичного слов­­ника Дорланда» (30-е вид.). На­­давав повні стипендії 10-ти студентам з незамож. родин Львів. університету. За його сприяння низка укр. установ (Нац. тех. університет Укра­­їни «Київ. політех. інститут», Публічна бібліотека ім. Лесі Українки в Києві) отримали комп’ютери. Член Плас­­ту.

Літ.: Джуль П. Доктор Л. Курилко – вчений і філантроп // Свобода. 2010, 8 жовт.

П. Пундій

Рекомендована література

  1. Джуль П. Доктор Л. Курилко – вчений і філантроп // Свобода. 2010, 8 жовт.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Курилко Любомир / П. Пундій // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51891. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51891

Кількість переглядів цього року:

1

Схожі статті

Середа
Людина  | 2023
Д. Є. Макаренко
Пилат
Людина  | 2023
М. М. Братичак
Єфимов
Людина  |  Том 9 | 2009
О. М. Суворов

Нагору