ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кутас Роман Іванович

КУ́ТАС Роман Іванович (17. 05. 1933, с. Зубовичі Люблін. воє­вод­ства, Польща) – геофізик. Канд. тех. (1967), д-р геол.-мінерал. (1977) н., професор (1993), член-кореспондент НАНУ (2009). Державна премія в галузі науки і техніки УРСР (1984) та України (1995). Закін. Львів. політех. інститут (1956). Відтоді працював у Мосбас. геофіз. експедиції тресту «Вуглегеофізика» (м. Тула, РФ). 1958–61 – в Інституті геології корис. копалин АН УРСР (Львів) та водночас у Львів. філії Інституту геофізики АН УРСР; від 1964 – в Інституті геофізики НАНУ (Київ): від 1981 – зав. лаб., від 1987 – відділу геотермії та сучас. геодинаміки. Наук. до­слідж.: вивчення теплового потоку та тер­міч. режиму Землі; роз­роблення теорії та методики інтерпретації неоднорідності теплового поля і комплекс. ана­лізу геофіз. даних; алгоритмізація вирішення прямих і обернених задач геотермії; побудова температур. і комплекс. моделей літосфери; дослідж. глибин. бу­дови та геодинаміч. процесів, зокрема ево­люції континентал. рифтів і пострифт. осад. басейнів, термодинаміч. умов формування нафтогаз. родовищ. Уперше детально виміряв теплові потоки в Україні, узагальнив геотермічні дані у вигляді каталогів, різномасштаб. карт, розробив схему їхньої інтерпретації. Брав участь в укладанні вид. «Geother­mal Atlas of Europe» (Leipzig, 1992), «Atlas of Geo­thermal Reso­ur­ses in Europe» (Hanover, 2002), написанні 8-том. колектив. монографії «Лито­сфера Централь­ной и Восточной Евпропы» (К., 1988–93).

Пр.: Тепловое поле Украины. К., 1971; Поле тепловых потоков и термическая модель земной коры. К., 1978; Моделирование теплового поля континентальной литосферы. К., 1989 (спів­авт.); Terrestrial heart flow and the lithosphere structure. Berlin, 1991 (спів­авт.); Геология, геофизика и гидрография северо-запада Черного моря. К., 1998 (спів­авт.); Теплове поле Західно-Чорноморської западини та деякі особливості її тектонічного розвитку // Доп. НАНУ. 2002. № 7 (спів­авт.); Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины // ГФЖ. 2008. Т. 30, № 1 (спів­авт.); Геотермические условия Черного моря и его обрамления // Там само. 2010. Т. 32, № 6.

Д. Є. Макаренко,О. В. Кендзера

Основні праці

Тепловое поле Украины. К., 1971; Поле тепловых потоков и термическая модель земной коры. К., 1978; Моделирование теплового поля континентальной литосферы. К., 1989 (спів­авт.); Terrestrial heart flow and the lithosphere structure. Berlin, 1991 (спів­авт.); Геология, геофизика и гидрография северо-запада Черного моря. К., 1998 (спів­авт.); Теплове поле Західно-Чорноморської западини та деякі особливості її тектонічного розвитку // Доп. НАНУ. 2002. № 7 (спів­авт.); Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины // ГФЖ. 2008. Т. 30, № 1 (спів­авт.); Геотермические условия Черного моря и его обрамления // Там само. 2010. Т. 32, № 6.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кутас Роман Іванович / Д. Є. Макаренко,О. В. Кендзера // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52136

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52136

Кількість переглядів цього року:

10

Схожі статті

Західукргеологія
Наука і вчення  | Том 10 | 2010
Д. Г. Панов
Географії Інститут НАНУ
Наукові центри  | Том 5 | 2024
В. П. Палієнко
Кляровський
Людина  |  Том 13 | 2013
Г. Н. Азроян

Нагору