ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кухта Іван Андрійович

КУ́ХТА Іван Андрійович (05. 08. 1900, Львів – після 1949) – педагог, пси­холог. Навч. у Яґеллон. (Кра­ків) та Віден. університетах, закін. Львів. університет (1925). Від 1926 викладав на Держ. учит. курсах, був референтом Кураторії Львів. шкіл. округи. 1929 при Яґеллон. університеті захистив доктор. дис. «Kra­kow­ski czarnoksiężnik XVI wieku Mistrz Twardowski». Від 1929 – інструк­тор серед. шкіл Міністерства вірови­знань та публіч. освіти у Варшаві. 1933–39 та 1941–45 – директор Держ. пед. б-ки Кураторії Львів. шкіл. округи, започаткував співпрацю з іноз. видавництвами, гімназій., шкіл. та пед. бібліотеками, заснував вид. «Львівської педагогічної бібліотечки»; водночас 1944 – в. о. доцент, 1945 – доцент кафедри фольклору й етнографії Львів. університету. Після 2-ї світової війни виїхав до Польщі. Подальша доля невідома. Вивчав психологію сільс. дітей, теорію глибин. психології, особливості виховання проблем. дітей, зокрема волоцюг, розвиток катол. педагогіки, взаємо­зв’язок шкіл. педагогіки та психології.

Пр.: Polskie podania ludowe o czło­wieku na księżycu. Lwów, 1927; Zabytki i tradycje historyczne po Twardowskim. Lwów, 1930; Książka zakazana jako przed­miot zainteresowań młodzieży w okresie dojrzewania. Warszawa, 1934; Państwo­wa Centralna Biblioteka Pedagogiczna we Lwowie // Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. 1939. № 6.

Літ.: G. Bukiert. Dorobek naukowy i popularyzatorski Jana Kuchty w swietle idei «Nowego wychowania» // Galicja і jej dziedzictwo. Pedagogika nowego wycho­wania w Polsce u schyłku XIX i w pierw­szej połowie XX wieku: podstawowe przejawy i współczesne odniesienia. T. 14. Rzeszow, 2000; Надрага М. До сильвети др. Івана Кухти – директора Державної централь­ної педагогічної бібліотеки у Львові 1933–1945 рр. // Зап. ЛНБ. Л., 2010. Вип. 2(18).

М. С. Надрага

Основні праці

Polskie podania ludowe o czło­wieku na księżycu. Lwów, 1927; Zabytki i tradycje historyczne po Twardowskim. Lwów, 1930; Książka zakazana jako przed­miot zainteresowań młodzieży w okresie dojrzewania. Warszawa, 1934; Państwo­wa Centralna Biblioteka Pedagogiczna we Lwowie // Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. 1939. № 6.

Рекомендована література

  1. G. Bukiert. Dorobek naukowy i popularyzatorski Jana Kuchty w swietle idei «Nowego wychowania» // Galicja і jej dziedzictwo. Pedagogika nowego wycho­wania w Polsce u schyłku XIX i w pierw­szej połowie XX wieku: podstawowe przejawy i współczesne odniesienia. T. 14. Rzeszow, 2000;
  2. Надрага М. До сильвети др. Івана Кухти – директора Державної централь­ної педагогічної бібліотеки у Львові 1933–1945 рр. // Зап. ЛНБ. Л., 2010. Вип. 2(18).
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кухта Іван Андрійович / М. С. Надрага // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52241

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52241

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Короткевич
Людина  |  Том 14 | 2014
К. І. Шамаєва, С. І. Болтівець
Польова
Людина  | 2023
В. В. Кузик
Жмуденко
Людина  |  Том 9 | 2009
І. В. Цебенко

Нагору