ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кухта Костянтин Якович

КУ́ХТА Костянтин Якович (25. 04. 1920, м. Костянтинівка, нині Донец. обл. – 18. 01. 1992, Київ) – математик. Доктор фізико-математичних наук (1973), професор (1988). Учасник 2-ї світової війни. Бойові нагороди. Закін. Київський університет (1959). Працював 1960–65 наук. консультантом Президії АН УРСР; 1965–67 – пом. пре­зидента АН УРСР з наук. зв’язків; 1967–70 – заступник директора з наук. ро­боти Інституту гідромеханіки АН УРСР (усі – Київ); 1970–77 – в Інституті геотех. механіки АН УРСР (Дніпропетровськ): від 1974 – завідувач відділу динаміки та стійкості руху; від 1978 – завідувач відділу динаміки та стійкості руху, від 1988 – провідний науковий співробітник Інституту кібернетики АНУ (Київ). Розробляв мето­ди дослідж. стаціонар. і нестаціо­нар. динаміч. систем з не­пе­рервно-дискрет. параметрами. Керував вивченням динаміки стійкості польоту аеростатич. палив. поїздів для перевезення газу й нафти з р-нів Заполяр’я.

Пр.: Нормальные фундаментальные системы в задачах теории колебаний. 1973; Непрерывно-дискретные гранич­ные задачи теории колебаний. 1976; Нестационарные граничные задачи с непрерывно-дискретными параметра­ми // Динамика упругих систем с непре­рывно-дискрет. параметрами. 1978; Исследование сложных непре­рывно-дискретных систем. 1981; Качественная теория управляемых динамических систем с непрерывно-дис­кретны­ми параметрами. 1986 (усі – Київ, спів­авт.).

О. В. Палагін

Основні праці

Нормальные фундаментальные системы в задачах теории колебаний. 1973; Непрерывно-дискретные гранич­ные задачи теории колебаний. 1976; Нестационарные граничные задачи с непрерывно-дискретными параметра­ми // Динамика упругих систем с непре­рывно-дискрет. параметрами. 1978; Исследование сложных непре­рывно-дискретных систем. 1981; Качественная теория управляемых динамических систем с непрерывно-дис­кретны­ми параметрами. 1986 (усі – Київ, спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кухта Костянтин Якович / О. В. Палагін // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52242

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52242

Схожі статті

Ілюк
Людина  |  Том 11 | 2011
І. С. Кочержук
Наконечний
Людина  |  Том 22 | 2020
О. Т. Микита

Нагору