ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кухтенко Олександр Іванович

КУХТЕ́НКО Олександр Іванович (26. 02(11. 03). 1914, м. Городня, нині Чернiг. обл. – 18. 12. 1994, Київ) – фахівець у галузі технічної кібернетики. Доктор технічних наук (1955), професор (1956), академік НАНУ (1972). Засл. дiяч н. УРСР (1974). Держ. премiя УРСР в галузі науки і техніки (1978, 1991), премiя ім. В. Глуш­кова АН УРСР (1986). Учасник 2-ї світової війни. Бойові нагороди. Закiн. Сталін. iндустр. інститут (нині Донецьк, 1936), де й працював на каф. теор. і приклад. механіки до 1941. У 1945–54 – в Інституті гірн. справи АН УРСР (Київ): від 1949 – засн. і кер. лаб. автомати­ки; водночас від 1946 – старший викладач Київ. політех. інституту; 1955–63 – у Київ. інституті iнж. цивiл. авiацiї: завідувач кафедри математики та теор. меха­нiки, від 1957 – каф. теорiї автомат. керування, від 1958 – проректор з н.-д. роботи, 1961–63 – завідувач кафедри автоматики; водночас 1958–65 – професор кафедри теор. механіки Київ. університету; від 1963 – засн. і зав. вiдділу систем. до­слiдж., від 1988 – радник дирекції Iн-ту кiбернетики НАНУ (Київ). Наук. дослiдж.: питання динамiки неголоном. систем; теорiя iнварiантностi та її застосування у рiзних галузях технiки; абстракт. теорiя систем, iнфор­­матики й iнфор­мати­зацiї суспільства; методологiя та iсторiя науки. Розробив самоналагоджувану за принципом інваріантності АСК (спільно з А. Шевельовим), зна­йшов роз­в’язок задачі інваріантності щодо зміни її параметрів. Під керівництвом К. у рамках держ. програми 1967–71 створ. спец. тренажер «Сіріус», що готував космонавтів до посадки косміч. апарата на поверхню Місяця. Ініціював та брав участь у створенні НДІ міждисциплінар. дослідж. при Київ. політех. інституті (1990), на ос­но­ві якого 1997 по­­став Інститут приклад. систем. аналізу Нац. полі­тех. інституту України «Київ. політех. інститут», Міністерства освіти і науки Укра­їни та НАНУ. Заст. гол. ред. вид. «Энциклопедия кибернетики» (у 2-х т., К., 1974). На будівлі Нац. авіац. університету 2006 К. встановлено мемор. дошку.

Пр.: Проблема инвариантности в автоматике. К., 1963; Проблема многомерности в теории сложных систем // КВТ. 1969. Вып. 1; Теория алгебраических инвариантов в задачах ав­томатического управления // Там само. 1978. Вып. 39; Абстрактная теория систем и прикладные исследования // Там само. 1982. Вып. 54; Концептуальная научная революция и кибернетика // Методол. пробл. кибернетики и информатики. К., 1986; Кибернетика и фундаментальные науки. К., 1987.

Літ.: Александр Иванович Кухтен­ко: Биобиблиография. К., 1991; Азар­сков В. Н., Шевелев А. Г. Научная, пе­дагогическая и общественная деятель­ность А. И. Кухтенко // Пробл. інформатизації та упр. 2004. Вип. 11; Глебова А. И., Кухтенко Т. А. А. И. Кухтенко и его научная школа // Наука та науко­знавство. 2007. № 4.

В. І. Миронцева

Основні праці

Проблема инвариантности в автоматике. К., 1963; Проблема многомерности в теории сложных систем // КВТ. 1969. Вып. 1; Теория алгебраических инвариантов в задачах ав­томатического управления // Там само. 1978. Вып. 39; Абстрактная теория систем и прикладные исследования // Там само. 1982. Вып. 54; Концептуальная научная революция и кибернетика // Методол. пробл. кибернетики и информатики. К., 1986; Кибернетика и фундаментальные науки. К., 1987.

Рекомендована література

  1. Александр Иванович Кухтен­ко: Биобиблиография. К., 1991;
  2. Азар­сков В. Н., Шевелев А. Г. Научная, пе­дагогическая и общественная деятель­ность А. И. Кухтенко // Пробл. інформатизації та упр. 2004. Вип. 11;
  3. Глебова А. И., Кухтенко Т. А. А. И. Кухтенко и его научная школа // Наука та науко­знавство. 2007. № 4.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кухтенко Олександр Іванович / В. І. Миронцева // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52245

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52245

Кількість переглядів цього року:

25

Схожі статті

Маньшин
Людина  |  Том 19 | 2018
В. Г. Пащенко
Конопльов
Людина  |  Том 14 | 2014
В. А. Наєр
Малахов
Людина  |  Том 18 | 2017
Ю. С. Ямпольський

Нагору