ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Куценко Олександр Сергійович

КУЦЕ́НКО Олександр Сергійович (26. 11. 1946, Харків) – фахівець у галузі математичного моделювання та процесів керування. Син С. Ку­ценка. Доктор технічних наук (1996), професор (2001). Закін. Харків. політех. інститут (1970). Працював у Інституті про­блем машинобудування НАНУ (Харків, 1974–97); від 1997 – у Нац. тех. університеті «Харків. політех. інститут»: від 1999 – завідувач кафедри систем. аналізу та упр. Наукові дослідження: матем. та комп’ютерні моделі робочих процесів енергоустановок із ДВЗ, що використовують нетрадиц. палива та їхні суміші з паливами нафт. походження; моделювання робочих процесів та ідентифікації невідомих параметрів матем. моделі за результатами експерименту; систем. аналіз та оп­тимізація процесів керування.

Пр.: Моделирование рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания на ЭВМ. К., 1988; Прогнозирование технико-экологических характе­ристик ДВС на водородсодержащих топливных смесях // Пробл. машиностроения. 1992. Вып. 38 (спів­авт.); Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія). Х., 2006; Системный анализ перспективы оте­чественных малолитражных автомо­бильных дизелей // Двигатели внутрен­него сгорания. 2007. № 1 (спів­авт.); Интервальный анализ в задачах робастной устойчивости линейных дина­мических систем // Вісн. Нац.-тех. університету «Харків. політех. інститут». 2007. № 41 (спів­авт.).

Літ.: Харьков. политех.

Ю. І. Зайцев

Основні праці

Моделирование рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания на ЭВМ. К., 1988; Прогнозирование технико-экологических характе­ристик ДВС на водородсодержащих топливных смесях // Пробл. машиностроения. 1992. Вып. 38 (спів­авт.); Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія). Х., 2006; Системный анализ перспективы оте­чественных малолитражных автомо­бильных дизелей // Двигатели внутрен­него сгорания. 2007. № 1 (спів­авт.); Интервальный анализ в задачах робастной устойчивости линейных дина­мических систем // Вісн. Нац.-тех. університету «Харків. політех. інститут». 2007. № 41 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Харьков. политех.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Куценко Олександр Сергійович / Ю. І. Зайцев // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52297

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52297

Кількість переглядів цього року:

14

Схожі статті

Кузьмичов
Людина  |  Том 16 | 2016
О. М. Джужа
Мальований
Людина  |  Том 19 | 2018
М. М. Сочинський
Нікітін
Людина  |  Том 23 | 2021
В. В. Зуєв, В. С. Савчук

Нагору