ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кучер Дмитро Борисович

КУ́ЧЕР Дмитро Борисович (23. 09. 1970, Харків) – фахівець у галузі радіоелектроніки. Доктор технічних наук (2003). Заслужений діяч науки і техніки України (2020). Закін. Харків. вище ко­мандно-інж. училище ракет. військ (1992), де відтоді й працював; 1996–2002 – у Харків. військ. університеті; від 2003 – нач. каф. автоматизов. систем упр. та зв’язку Академії військ.-мор. сил (Севастополь); від 2014 – проф. Інституту Військ-мор. сил Нац. університету «Одес. мор. академія». Наукові дослідження: визначення впливу потуж. електромагніт. випромінювань на радіоелектронні системи та ме­тоди захисту від електромагніт. зброї; тех. застосування високотемператур. надпровідників.

Пр.: Анализ основных характеристик сверхпроводящего защитного устрой­ства // Информ. системы: Сб. науч. тр. Х., 1998. Вып. 2(10); Влияние скорости изменения транс­портного тока на критическую энер­гию фазового S-N перехода // Системи обробки інформації: Зб. наук. пр. Х., 2000. Вип. 2(8); Особенности генериро­вания мощных электромагнитных помех спиральным взрывомагнитным ге­нератором // Там само. 2009. Вип. 4(78); Модель распространения мощных элек­тромагнитных излучений, наведенных комбинирован­ными взрыво­магнитны­ми генератора­ми // Інтегровані технології та енерго­збереження. 2010. № 4 (усі – спів­авт.).

О. І. Харланов

Основні праці

Анализ основных характеристик сверхпроводящего защитного устрой­ства // Информ. системы: Сб. науч. тр. Х., 1998. Вып. 2(10); Влияние скорости изменения транс­портного тока на критическую энер­гию фазового S-N перехода // Системи обробки інформації: Зб. наук. пр. Х., 2000. Вип. 2(8); Особенности генериро­вания мощных электромагнитных помех спиральным взрывомагнитным ге­нератором // Там само. 2009. Вип. 4(78); Модель распространения мощных элек­тромагнитных излучений, наведенных комбинирован­ными взрыво­магнитны­ми генератора­ми // Інтегровані технології та енерго­збереження. 2010. № 4 (усі – спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кучер Дмитро Борисович / О. І. Харланов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52353. – Останнє поновлення : 2020.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2020

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52353

Схожі статті

Кирилкін
Людина  |  Том 13 | 2013
З. Г. Лихолобова
Височанський
Людина  |  Том 4 | 2005
І. Й. Любар
Власов
Людина  |  Том 4 | 2005
Б. М. Горинь

Нагору