ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кучер Микола Федорович

КУ́ЧЕР Микола Федорович (26. 01. 1972, с. В’язівок Городищен. р-ну Черкас. обл.) – фахівець у галузі садівництва. Канд. с.-г. н. (2002). Закін. Уман. с.-г. інститут (1994). Відтоді працює в Інституті по­­мології НААНУ (с. Мліїв Городи­­щен. р-ну): 2001–03 – завідувач відділу ягід. культур, 2003 – заступник директора з маркетингу і комерц. діяльності, 2003–04 – виконавчий дир., від 2004 – директор Удосконалює технології вирощування та розмноження смородини, займається формуванням генет. банку цієї культури. Автор її сортів Муза, Мелодія, Консул. Запропонував технології вирощування інтенсив. маточ. наса­­джень смородини, а також вирощування смородини із подовженим терміном експлуатації насадження.

Пр.: Господарсько-біологічна оцінка інтродукованих сортів смородини в умовах Правобережного Лісостепу Укра­­їни // Зб. наук. пр. Уман. аграр. університету. 2005. Вип. 59; Современные подходы к совершенствованию сортимента садо­­вых культур // Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. работ. Москва, 2012. Т. 32, ч. 2 (співавтор); Урожайность и качество ягод у образцов генофонда черной смородины в условиях Лесостепи Украины // Актуал. пробл. интенсификации плодоводст­­ва в соврем. условиях: Мат. Междунар. конф., посвящ. 90-летию со дня рожд. д-ра с.-х. н., проф. А. Девятова и 90-летию со дня рожд. канд. биол. н. В. Балобина (Самохваловичи, 19–23 ав­­густа 2013 г.). Самохваловичи, 2013.

Г. В. Панасенко

Основні праці

Господарсько-біологічна оцінка інтродукованих сортів смородини в умовах Правобережного Лісостепу Укра­­їни // Зб. наук. пр. Уман. аграр. університету. 2005. Вип. 59; Современные подходы к совершенствованию сортимента садо­­вых культур // Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. работ. Москва, 2012. Т. 32, ч. 2 (співавтор); Урожайность и качество ягод у образцов генофонда черной смородины в условиях Лесостепи Украины // Актуал. пробл. интенсификации плодоводст­­ва в соврем. условиях: Мат. Междунар. конф., посвящ. 90-летию со дня рожд. д-ра с.-х. н., проф. А. Девятова и 90-летию со дня рожд. канд. биол. н. В. Балобина (Самохваловичи, 19–23 ав­­густа 2013 г.). Самохваловичи, 2013.

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кучер Микола Федорович / Г. В. Панасенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52361

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52361

Кількість переглядів цього року:

11

Схожі статті

Клочко
Людина  |  Том 13 | 2013
О. Б. Расторгуєв
Матвієвський
Людина  |  Том 19 | 2018
І. О. Артеменко
Меженський
Людина  |  Том 20 | 2018
Б. Є. Якубенко

Нагору