ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кучеров Пантелеймон Степанович

КУ́ЧЕРОВ Пантелеймон Степанович (27. 07(09. 08). 1902, станиця Казанська, нині Ростов. обл., РФ – 25. 06. 1973, Київ) – гірничий інженер-механік, фахівець у галузі історії науки та техніки. Кандидат технічних наук (1937, без захисту дис.), член-кореспондент АН УРСР (1939). Державні нагороди СРСР. Закін. Сталін. гірн. інститут (нині Донецьк, 1928), де 1933–44 і працював: завідувач кафедри гірн. машин, травень–жовтень 1942 – в. о. ректора; водночас 1939–40 та 1945–58 – директор, 1944–45 – завідувач відділу гірн. машин і механізмів, заст. дир. Інституту гірн. справи АН УРСР. Очолював також відділ вироб.-тех. пропаганди Сталін. обкому КП(б)У, був відп. секр. Сталін. обл. бюро Спілки наук. працівників, головою президії Сталін. обкому профспілки працівників ВШ. 1958–66 – старший науковий співробітник відділу історії техніки Інституту історії АН УРСР (Київ). Керував роботами зі створення вугледобув. комбайнів. Низка праць К. присвячена історії гірн. справи в Україні.

Пр.: Бурые угли УССР, их добыча и переработка. К., 1946 (співавтор); Прогресс советской техники угледобы­­чи // Изв. АН УССР. 1950. № 7; Рацио­­наль­­ный режим работы угледобывающих машин с режущим исполнительным органом // Сб. науч. тр. Ин-та горного дела АН УССР. 1951. № 1; Достижения горной науки в УССР // Изв. АН УССР. 1957. № 9; Критерії в’язкості гірських порід // Доп. АН УРСР. 1957. № 4; История технического развития угольной промышленности Донбасса: В 2 т. К., 1969 (співавтор).

В. Й. Мялковський

Основні праці

Бурые угли УССР, их добыча и переработка. К., 1946 (співавтор); Прогресс советской техники угледобы­­чи // Изв. АН УССР. 1950. № 7; Рацио­­наль­­ный режим работы угледобывающих машин с режущим исполнительным органом // Сб. науч. тр. Ин-та горного дела АН УССР. 1951. № 1; Достижения горной науки в УССР // Изв. АН УССР. 1957. № 9; Критерії в’язкості гірських порід // Доп. АН УРСР. 1957. № 4; История технического развития угольной промышленности Донбасса: В 2 т. К., 1969 (співавтор).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кучеров Пантелеймон Степанович / В. Й. Мялковський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52417

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52417

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Перун
Людина  | 2023
В. Я. Грудз
Колесников
Людина  |  Том 14 | 2014
В. Г. Перепелиця
Огородніков
Людина  |  Том 24 | 2022
О. І. Двірко

Нагору