ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кучук-Яценко Сергiй Іванович

КУЧУ́К-ЯЦЕ́НКО Сергiй Іванович (02. 08. 1930, Житомир – 22. 03. 2021, Київ) – фахівець у галузi електрозварювання. Доктор технічних наук (1972), професор (1982), академік НАНУ (1988). Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Ленін. премія (1966), Державна премія УРСР (1976), СРСР (1986) у галузі н. і т., премія ім. Є. Патона НАНУ (2000). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (2004), 4-го (2011) та 3-го (2018) ступ. Державні нагороди СРСР. Закiн. Київ. полiтех. інститут (1953). Відтоді працює в Iн-тi електрозварювання НАНУ (Київ): 1968–78 – зав. лаб., від 1978 – зав. вiддiлу зварювання тиском, водночас від 1985 – заступник директора з наукової роботи. Досліджував фіз.-металург. процеси при зварюванні різних матеріалів у твердій фазі; взаємодії рідкого та газового станів і вплив електродинаміч. сил на утворення зв’язків між контактуючими поверхнями; процеси нагрівання та руйнування контактів при високих концентраціях енергії. Створив теор. основи багатофактор. регулювання, визначив алгоритми автомат. керування параметру про­цесу контакт. плавлення. Роз­робляв технології та устаткування для зварювання залізнич. рейок; трубопроводів різноманіт. призначення; вузлів аерокосм. і авіац. техніки зі сплавів алюмінію, титану та різнорід. ма­теріалів.

Пр.: Оборудование для контактной сварки рельсов и его эксплуатация. К., 1974; Контактная стыковая сварка оплавлением. К., 1992; Контактная свар­ка рельсов повышенной прочности // АС. 1993. № 3 (спів­авт.); Исследование особенностей массопереноса при сварке в твердой фазе // Там само. 1996. № 12 (спів­авт.); Состояние и пер­спективы совершенствования контакт­ной стыковой сварки оплавлением // Там само. 1999. № 12 (спів­авт.); Влияние наследственной структуры низко­легированных и углеродистых сталей на их свариваемость в твердой фазе // Актуал. пробл. современ. материаловедения: Сб. науч. тр. Москва, 2008. Т. 1; Автоматическая подводная контактная стыковая сварка труб при ремонте стояков морских трубопроводов // Сварка и диагностика. 2009. № 5 (спів­авт.).

О. М. Корнієнко

Основні праці

Оборудование для контактной сварки рельсов и его эксплуатация. К., 1974; Контактная стыковая сварка оплавлением. К., 1992; Контактная свар­ка рельсов повышенной прочности // АС. 1993. № 3 (спів­авт.); Исследование особенностей массопереноса при сварке в твердой фазе // Там само. 1996. № 12 (спів­авт.); Состояние и пер­спективы совершенствования контакт­ной стыковой сварки оплавлением // Там само. 1999. № 12 (спів­авт.); Влияние наследственной структуры низко­легированных и углеродистых сталей на их свариваемость в твердой фазе // Актуал. пробл. современ. материаловедения: Сб. науч. тр. Москва, 2008. Т. 1; Автоматическая подводная контактная стыковая сварка труб при ремонте стояков морских трубопроводов // Сварка и диагностика. 2009. № 5 (спів­авт.).

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кучук-Яценко Сергiй Іванович / О. М. Корнієнко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52494. – Останнє поновлення : 2021.

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2021

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52494

Кількість переглядів цього року:

32

Схожі статті

Волнянський
Людина  |  Том 5 | 2006
М. В. Поляков
Антрапцева
Людина  |  Том 1 | 2001
Л. М. Щегров
Зуєв
Людина  |  Том 11 | 2011
А. І. Муха

Нагору