ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кушнаренко Наталія Миколаївна

КУШНАРЕ́НКО Наталія Миколаївна (21. 10. 1950, м. Інгулець, нині у складі м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – бібліограф. Доктор педагогічних наук (1994), професор (1996). Закін. Харків. інститут культури (1972), де і працює (нині академія): від 1986 – завідувач кафедри бібліотечних фондів і каталогів, від 1994 – декан факультету бібліотекознавства та інформати­ки, від 2002 – проректор з наук.-пед. та вихов. роботи, від 2006 – проректор з наукової роботи, від 2010 – завідувач кафедри документо­знавства та книгознавства. Наукові дослідження з проблем документології, фондознавства, бібліотеч. краєзнавства, бібліотечно-інформ. та документознав. освіти. Заст. гол. ред. зб. «Вісник Харківської державної академії куль­тури». Значну увагу приділяє вдосконаленню змісту та організації бібліотечно-інформ. освіти в Україні.

Пр.: Бібліотечні фонди: Навч. посіб. X., 1993 (спів­авт.); Краеведческая деятельность библиотеки: Учеб. пособ. Москва, 1993; Наукова обробка документів: Підруч. 4-е вид. К., 2006; Бібліо­течне краєзнавство: Підруч. К., 2007; Эволюция библиотечного фондоведения. Москва, 2007 (спів­авт.); Документоведение: Учеб. 8-е изд. К., 2008; Спеціальне документознавство: Навч. посіб. К., 2010.

Літ.: Слободяник М. С. Наталя Миколаївна Кушнаренко // БВ. 2000. № 6; Авторитетна постать вітчизняної на­уки: (до ювілею професора Наталі Миколаївни Кушнаренко) // Вісн. Книжк. палати. 2005. № 8; Соляник А. Сила любові до служіння науці // Там само. 2010. № 10; Наталя Миколаївна Кушнаренко: До 60-річчя від дня народж.: Біобібліогр. покажч. Х., 2010.

М. В. Дяченко

Основні праці

Бібліотечні фонди: Навч. посіб. X., 1993 (спів­авт.); Краеведческая деятельность библиотеки: Учеб. пособ. Москва, 1993; Наукова обробка документів: Підруч. 4-е вид. К., 2006; Бібліо­течне краєзнавство: Підруч. К., 2007; Эволюция библиотечного фондоведения. Москва, 2007 (спів­авт.); Документоведение: Учеб. 8-е изд. К., 2008; Спеціальне документознавство: Навч. посіб. К., 2010.

Рекомендована література

  1. Слободяник М. С. Наталя Миколаївна Кушнаренко // БВ. 2000. № 6;Google Scholar
  2. Авторитетна постать вітчизняної на­уки: (до ювілею професора Наталі Миколаївни Кушнаренко) // Вісн. Книжк. палати. 2005. № 8;Google Scholar
  3. Соляник А. Сила любові до служіння науці // Там само. 2010. № 10;Google Scholar
  4. Наталя Миколаївна Кушнаренко: До 60-річчя від дня народж.: Біобібліогр. покажч. Х., 2010.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кушнаренко Наталія Миколаївна / М. В. Дяченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52511

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52511

Схожі статті

Воблий
Людина  | Том 4 | 2005
В. А. Чорномаз
Лис
Людина  |  Том 17 | 2016
Н. С. Радіонова
Загородня
Людина  |  Том 10 | 2010
Г. А. Максименко

Нагору