ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Лавренко Євген Михайлович

ЛАВРЕ́НКО Євген Михайлович (10(23). 02. 1900, м. Чугуїв, нині Харків. обл. – 18. 07. 1987, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – геоботанік. Доктор біологічних наук (1935, без захисту дис.), академік АН СРСР (1968). Премія ім. В. Комарова АН СРСР (1950, 1963). Державні нагороди СРСР. Закін. Харків. ІНО (1922). Під час навч. був чл. Харків. товариства любителів природи. Працював 1921–28 консерватором гербарію у Харків. ботан. саду; водночас 1925–34 – у Харків. с.-г. інституті: від 1931 – професор кафедри ботаніки; 1926–29 очолював Харків. інспектуру з охорони природи; від 1930 – заступник гол. інспектора Укр. комітету охорони пам’яток природи; від 1934 – у Ботан. інституті АН СРСР (Ленінград): н. с., від 1938 – завідувач відділу геоботані­ки; одночасно 1938–41 та 1946–48 – професор кафедри ботан. географії, від 1968 – зав. лаб. географії та картографії рослинності Ленінгр. університету. Президент (1963–73), почес. президент (від 1974) Всесоюз. ботан. товариства. Гол. ред. «Ботанического журнала» (1966–79). Наукові дослідження: біогеоценологія, історія флори і рослинності арид. та субарид. тер. Євразії, геоботан. районування і картографування рослинності, її класифікація, охорона, наземна і підземна структура фітоценозів. Запровадив поняття фітогеосфери як частини біосфери, найбільш насиченої організмами. Розробив нову класифікацію степ. рослинності СРСР, обґрунтував зонал. і провінц. розподіл степів та пустель Євразії й Пн. Африки та ін. Брав участь у багатьох експедиціях у лісостеп., степ. і пустел. р-ни України, Серед. Азії, Монголії, Китаю; в організації заповідників Хо­мутів. степ (Донец. обл.), Михайлів. цілина (Сум. обл.); охороні дендропарку у м. Кременчук (Полтав. обл.). Автор і ред. карт рослинності світу, окремих материків, степів і пустель України, Росії, Монголії та деяких обл. Китаю. Ред. «Карты рас­тительности СССР» (1939) та «Геоботанической карты СССР» (1954; обидві – Москва; Ленінград).

Пр.: Охорона природи на Україні. Х., 1927; Рослинність цілинних степів України та їх охорона // Краєзнавство. 1928. № 6–10; Геоботаническое районирование СССР. Москва; Ленинград, 1947 (спів­авт.); Возраст ботанических областей внетропической Евразии // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1951. № 2; Основные черты ботанической географии пустынь Евразии и Северной Африки. Москва; Ленинград, 1962; Об охране ботанических объектов в СССР // Вопр. охраны ботан. объек­тов. Ленинград, 1971; Степи Евразии. Ленинград, 1991 (спів­авт.); Избранные труды. С.-Пе­тербург, 2000.

Літ.: Александрова В. Д., Карамыше­ва З. В. Евгений Михайлович Лаврен­ко // БЖ. 1970. Т. 55, № 5; Котов М. І. Є. М. Лавренко // УБОЖ. 1971. № 2; Евгений Михайлович Лавренко. Мос­ква, 1974; Лавренко Е. М. Воспоми­нания // БЖ. 2000. Т. 85, № 2; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.

Ю. Р. Шеляг-Сосонко

Основні праці

Охорона природи на Україні. Х., 1927; Рослинність цілинних степів України та їх охорона // Краєзнавство. 1928. № 6–10; Геоботаническое районирование СССР. Москва; Ленинград, 1947 (спів­авт.); Возраст ботанических областей внетропической Евразии // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1951. № 2; Основные черты ботанической географии пустынь Евразии и Северной Африки. Москва; Ленинград, 1962; Об охране ботанических объектов в СССР // Вопр. охраны ботан. объек­тов. Ленинград, 1971; Степи Евразии. Ленинград, 1991 (спів­авт.); Избранные труды. С.-Пе­тербург, 2000.

Рекомендована література

  1. Александрова В. Д., Карамыше­ва З. В. Евгений Михайлович Лаврен­ко // БЖ. 1970. Т. 55, № 5;Google Scholar
  2. Котов М. І. Є. М. Лавренко // УБОЖ. 1971. № 2;Google Scholar
  3. Евгений Михайлович Лавренко. Мос­ква, 1974;Google Scholar
  4. Лавренко Е. М. Воспоми­нания // БЖ. 2000. Т. 85, № 2;Google Scholar
  5. Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лавренко Євген Михайлович / Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52718

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52718

Кількість переглядів цього року:

25

Схожі статті

Колесников
Людина  |  Том 14 | 2014
В. Б. Пишкін
Кушніренко
Людина  |  Том 16 | 2016
В. М. Самородов
Авдєєв
Людина  |  Том 1 | 2001
В. М. Мушировський

Нагору