ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лавренчук Галина Йосипівна

ЛАВРЕНЧУ́К Галина Йосипівна (20. 07. 1956, смт Рафалівка Володимирец. р-ну Рівнен. обл.) – радіобіолог, біофізик. Доктор біологічних наук (2009). Закін. Київський університет (1980). Працювала 1980–2001 в Інституті експерим. патології, онкології і радіо­біології НАНУ; від 2004 – в Інституті експерим. радіології ННЦ радіац. медицини НАМНУ (обидва – Київ): від 2007 – зав. лаб. клітин. радіобіології. Вивчає механізми біол. ефектів у клітин та їхніх нащадків (in vitro), зумовлених впливом іонізуючої та неіонізуючої радіації; комбінов. вплив важких металів та іонізуючого випромінювання; клітин. енергообмін за умов дії іонізуючого, неіонізуючого і лазер. випромінювання.

Пр.: Клітинні ефекти при комбінова­ній дії солей важких металів та іонізуючого випромінювання // Пробл. радіац. медицини та радіобіології: Зб. наук. пр. ННЦ радіац. медицини НАМНУ. К., 2012. Вип. 16; Оцінка змін метаболітів оксиду азоту у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій // Зб. наук. пр. співроб. Нац. мед. академії післядиплом. освіти. К., 2013. Вип. 22(2) (спів­авт.); Особенности клеточных эф­фектов при комбинированном действии ионов никеля и ионизирующего излучения // Здоровье и окружающая среда: Сб. науч. тр. Минск, 2013. Вып. 23 (спів­авт.); Вплив нанорозмірних маг­ніточутливих композитів, що містять 157Gd, на морфофункціональні властивості клітин in vitro // Ядерна фізика та енергетика. 2014. Т. 15, № 2 (спів­авт.).

Д. А. Базика

Основні праці

Клітинні ефекти при комбінова­ній дії солей важких металів та іонізуючого випромінювання // Пробл. радіац. медицини та радіобіології: Зб. наук. пр. ННЦ радіац. медицини НАМНУ. К., 2012. Вип. 16; Оцінка змін метаболітів оксиду азоту у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій // Зб. наук. пр. співроб. Нац. мед. академії післядиплом. освіти. К., 2013. Вип. 22(2) (спів­авт.); Особенности клеточных эф­фектов при комбинированном действии ионов никеля и ионизирующего излучения // Здоровье и окружающая среда: Сб. науч. тр. Минск, 2013. Вып. 23 (спів­авт.); Вплив нанорозмірних маг­ніточутливих композитів, що містять 157Gd, на морфофункціональні властивості клітин in vitro // Ядерна фізика та енергетика. 2014. Т. 15, № 2 (спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лавренчук Галина Йосипівна / Д. А. Базика // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52734

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52734

Схожі статті

Бржезицький
Людина  |  Том 3 | 2004
С. А. Соколовський
Кошачевський
Людина  |  Том 15 | 2014
А. А. Кікоть
Грушко
Людина  |  Том 6 | 2006
В. О. Золотарьов

Нагору