ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Лавров Віталій Васильович

ЛАВРО́В Віталій Васильович (05. 06. 1960, с. Біще Бережан. р-ну Тер­ноп. обл.) – еколог, фахівець у галузі лісівництва. Канд. біол. (1994), д-р с.-г. (2010) н., професор (2012). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1987). Відтоді працю­вав в Укр. НДІ ліс. господарства і агролісомеліорації (Харків): 2005–06 – зав. сектору сертифікації лісів; 2006–08 – зав. лаб. еконо­міки природокористування та охорони навколиш. природ. середовища в агросфері, 2008–10 – зав. лаб. ландшафт. екосистем, 2010 – завідувач відділу економіки природокористування та сталого розвитку сільс. територій, від 2011 (за сумісн.) – провідний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААНУ (Київ); водночас 2000–06 – доцент Нац. тех. університету «Харків. політех. інститут»; 2009–10 – проф. Держ. екол. академії післядиплом. осві­ти та упр. (Київ); від 2010 – завідувач кафедри приклад. екології Білоцерків. аграр. університету. Наукові дослідження: ціннісно-управлін. проблеми зба­лансов. природокористування; діагностика та екол. нормування антропоген. навантажень на природні екосистеми.

Пр.: Проблеми запровадження інституту лісової сертифікації в Україні: узгодження міжнародних та національних нормативно-правових рамок, умов розвитку // Екологія та ноосферологія. 2005. Т. 16, № 3–4; Ліс у Степу: основи сталого розвитку. К., 2006 (спів­авт.); Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку: теоретико-методологічні, нормативно-пра­вові та організаційні аспекти. К., 2009 (спів­авт.); Біоцентричні та екосистемні засади гармонізації діяльності суб’єк­тів природокористування на принципах сталого розвитку // Таврій. наук. вісн. 2010. Вип. 68.

А. П. Стадник

Основні праці

Проблеми запровадження інституту лісової сертифікації в Україні: узгодження міжнародних та національних нормативно-правових рамок, умов розвитку // Екологія та ноосферологія. 2005. Т. 16, № 3–4; Ліс у Степу: основи сталого розвитку. К., 2006 (спів­авт.); Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку: теоретико-методологічні, нормативно-пра­вові та організаційні аспекти. К., 2009 (спів­авт.); Біоцентричні та екосистемні засади гармонізації діяльності суб’єк­тів природокористування на принципах сталого розвитку // Таврій. наук. вісн. 2010. Вип. 68.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лавров Віталій Васильович / А. П. Стадник // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52795

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52795

Кількість переглядів цього року:

20

Схожі статті

Копильчук
Людина  |  Том 14 | 2014
М. М. Марченко
Лоєва
Людина  |  Том 17 | 2016
Ю. С. Тучковенко
Молочний лиман
Природоохоронні місця  | Том 21 | 2019
В. П. Воровка, В. О. Демченко, В. П. Коломійчук

Нагору