ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Лагутинський Михайло Миколайович

ЛАГУТИ́НСЬКИЙ Михайло Миколайович (1871, Харків. губ. – 17. 01. 1915, м. Ґет­­тінґен, Німеччина) – математик. Закін. Харків. університет (1894), де від­тоді до 1897 був стипендіатом для підготовки до професор. звання, а 1902–13 – приват-доцент Водночас 1902–14 викладав у Харків. технол. інституті. Від 1914 – у Ґеттінґені. Наукові дослідження у га­­лузі алгебри, геометрії, теорії ди­­ференціал. рівнянь. Розробив влас. метод одержання необхід. та достат. умов існування алгебрич. інтегралів алгебрич. системи звичай. диференціал. рівнянь та узагальнив умови їхнього існування.

Пр.: О определении уравнения асим­птот алгебраической кривой // Матем. сб. 1903. Т. 24; О преобразовании раз­­вер­тывающихся поверхностей самих в себя // Изв. Харьков. технол. ин-та. 1907. Т. 3; Частные алгебраические ин­­тегралы. Х., 1908; Приложения поляр­ных операций к интегрированию обык­но­венных дифференциальных уравнений в конечном виде // Сообщения Харьков. матем. об-ва. 1910–11. Т. 12, № 3; Об интегрировании алгебраических дифференциальных уравнений // Дневник 12-го съезда рус. естес­твоиспытателей и врачей. Москва, 1910; К вопросу о простейшей форме сис­­темы обыкновенных дифференци­аль­ных уравнений в конечном виде // Ма­­тем. сб. 1912. Т. 27; Об интегрировании алгебраических дифференци­аль­ных уравнений // Дневник 13-го съез­да рус. естествоиспытателей и врачей. Тифлис, 1914.

Літ.: Пшеборский А. Михаил Нико­­лае­вич Лагутинский (Некролог) // Сооб­ще­ния Харьков. матем. об-ва. 1917; Доб­­ровольский В., Локоть Н., Стрель­цын Ж. Михаил Николаевич Лагутинский (1871–1915) // Истор.-матем. исследования. Москва, 2001. Вып. 6(41); Рыжий В. С. Из истории механико-математическо­го факультета Харьковского университета. Х., 2014.

В. О. Добровольський, В. С. Рижий

Основні праці

О определении уравнения асим­птот алгебраической кривой // Матем. сб. 1903. Т. 24; О преобразовании раз­­вер­тывающихся поверхностей самих в себя // Изв. Харьков. технол. ин-та. 1907. Т. 3; Частные алгебраические ин­­тегралы. Х., 1908; Приложения поляр­ных операций к интегрированию обык­но­венных дифференциальных уравнений в конечном виде // Сообщения Харьков. матем. об-ва. 1910–11. Т. 12, № 3; Об интегрировании алгебраических дифференциальных уравнений // Дневник 12-го съезда рус. естес­твоиспытателей и врачей. Москва, 1910; К вопросу о простейшей форме сис­­темы обыкновенных дифференци­аль­ных уравнений в конечном виде // Ма­­тем. сб. 1912. Т. 27; Об интегрировании алгебраических дифференци­аль­ных уравнений // Дневник 13-го съез­да рус. естествоиспытателей и врачей. Тифлис, 1914.

Рекомендована література

  1. Пшеборский А. Михаил Нико­­лае­вич Лагутинский (Некролог) // Сооб­ще­ния Харьков. матем. об-ва. 1917;Google Scholar
  2. Доб­­ровольский В., Локоть Н., Стрель­цын Ж. Михаил Николаевич Лагутинский (1871–1915) // Истор.-матем. исследования. Москва, 2001. Вып. 6(41); Рыжий В. С. Из истории механико-математическо­го факультета Харьковского университета. Х., 2014.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лагутинський Михайло Миколайович / В. О. Добровольський, В. С. Рижий // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52868

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52868

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Дацко
Людина  | 2023
В. О. Міщенко
Коляда
Людина  |  Том 14 | 2018
В. І. Горбачук
Сущанський
Людина  | 2024
В. В. Кириченко

Нагору