ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Ладиш Ірина Олексіївна

ЛА́ДИШ Ірина Олексіївна (20. 05. 1964, м. Комунарськ, нині Алчевськ Луган. обл.) – фізіолог. Доктор сільськогосподарських наук (2012), професор (2013). Закін. Ворошиловгр. с.-г. інститут (нині Луганськ, 1986), Луган. пед. університет (2006). Від 1986 працює в Луган. аграр. університеті: від 2013 – завідувач кафедри заг. і приклад. екології. Вивчає морфофізіол. механізми формування адаптац. і продуктив. якостей с.-г. тварин під дією чинників зовн. сере­довища в умовах Степу України. Брала участь у розробленні низки лікар. засобів для тварин, серед яких – «Сілкефер».

Пр.: Морфологические изменения в структуре селезенки овец под действием экзогенных факторов // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. пр. Харків. зоовет. академії. 2008. Т. 1, вип. 18(43), ч. 2; Узагальнення результатів оцінки стану адаптаційної системи організму овець // Вісн. Полтав. аграр. академії. 2013. № 2 (спів­авт.); Эпителиальные ткани (покровный эпи­телий): Учеб. пособ. Лг., 2014 (спів­авт.); Фізіологія сільськогосподарських тварин: Практикум. К., 2014 (спів­авт.).

В. М. Бублик

Основні праці

Морфологические изменения в структуре селезенки овец под действием экзогенных факторов // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. пр. Харків. зоовет. академії. 2008. Т. 1, вип. 18(43), ч. 2; Узагальнення результатів оцінки стану адаптаційної системи організму овець // Вісн. Полтав. аграр. академії. 2013. № 2 (спів­авт.); Эпителиальные ткани (покровный эпи­телий): Учеб. пособ. Лг., 2014 (спів­авт.); Фізіологія сільськогосподарських тварин: Практикум. К., 2014 (спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Ладиш Ірина Олексіївна / В. М. Бублик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52914

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52914

Схожі статті

Воронков
Людина  |  Том 5 | 2006
В. А. Томашевський
Казаков
Людина  |  Том 11 | 2011
Г. В. Пєвцов
Липа
Людина  |  Том 17 | 2016
О. В. Голубець, Р. М. Яців

Нагору