ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лазор Олег Ярославович

ЛА́ЗОР Олег Ярославович (23. 07. 1961, с. Сможе Сколів. р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузях державного управління та місцевого самоврядування. Чоловік О. Ла­зор. Доктор н. з держ. упр. (2005), професор (2006). Закін. Львів. лісотех. інститут (1983, спеціальність «ліс. госп-во»), Львів. філію Укр. академії держ. упр. при Президентові України (1999) та Львів. університет (2000, спеціальність «правознавство»). Працював 1983–94 у Слав. держлісгоспі та Львів. ліспаркгоспі Держ. лісогосп. об’єдн. «Львівліс»; 1994–2000 – на керів. посадах у Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Львів. обл.; 2000–12 – у Львів. регіон. інституті держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України: від 2008 – завідувач кафедри кадр. політики та держ. служби; за сумісн. 2007–14 – професор кафедри держ. упр. та місц. самоврядування Хмельн. університету упр. та права; від 2012 – професор кафедри менеджменту Сх.-європ. слов’ян. університету (Ужгород). Вивчає становлення і розвиток публіч. служби та держ. упр., зокрема в сфері формування й реалізації екол. політики.

Пр.: Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика. Л., 2002; Державне управління у сфері реалізації еко­логічної політики в Україні: організаційно-правові засади. Л., 2003; Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Слов.-довід. 3-є вид. К., 2006 (співавтор); Публічна служба в Україні: компетенції та повноваження. Хм., 2009 (спів­авт.); Державна служба в Україні: запитання та відповіді: Навч. посіб. Хм., 2011 (спів­авт.); Основи державного управління та місцевого самоврядуван­ня: Навч.-метод. посіб. 5-е вид. Хм., 2012 (спів­авт.).

С. М. Шандрук

Основні праці

Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика. Л., 2002; Державне управління у сфері реалізації еко­логічної політики в Україні: організаційно-правові засади. Л., 2003; Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Слов.-довід. 3-є вид. К., 2006 (співавтор); Публічна служба в Україні: компетенції та повноваження. Хм., 2009 (спів­авт.); Державна служба в Україні: запитання та відповіді: Навч. посіб. Хм., 2011 (спів­авт.); Основи державного управління та місцевого самоврядуван­ня: Навч.-метод. посіб. 5-е вид. Хм., 2012 (спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лазор Олег Ярославович / С. М. Шандрук // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53041

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53041

Схожі статті

Гранов
Людина  |  Том 6 | 2006
К. К. Васильєв
Клименко
Людина  |  Том 13 | 2013
С. І. Болтівець
Залавська
Людина  |  Том 10 | 2010
В. М. Парака, О. К. Завалієнко

Нагору