ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Латишев Василь Васильович

ЛА́ТИШЕВ Василь Васильович (Латышев Василий Васильевич; 25. 07. 1855, с. Дієво Твер. губ., Росія – 02. 05. 1921, Петроград, нині С.-Пе­тербург) – російський мо­вознавець, історик античності, епіграфіст. Доктор грец. словесності (1887), академік РАН (1893). Дійсний член Моск. археол. товариства (1886). Закін. Гроднен. гімназію (нині Білорусь, 1872), С.-Пе­тербур. істор.-філол. інститут (1876). Відтоді викладав у Вілен. гімназії (нині Вільнюс); 1880 відряджений на 2 р. у Грецію для підготовки до професор. звання; 1883 здійснив наук. подорож по Криму (відвідав Керч, Севастополь, Феодосію), під час якої розшукував і описував давні епігр. па­м’ятки з метою звірки уже опубл. написів із оригіналами. Від 1884 – приват-доцент С.-Пе­тербур. університету; від 1887 – директор гімназії при С.-Пе­тербур. істор.-філол. інституті; 1893–96 – віце-дир., 1896–98 – директор Департаменту нар. освіти і чл. ради міністра нар. освіти; 1903–18 – директор Петрогр. істор.-філол. інституту; водночас 1886–91 – секр. класич. відділ. Рос. археол. товариства; 1900–19 – товариш (заст.) голови Археол. комісії. Доктор. дис. захистив переважно на епігр. матеріалі з Ольвії. Окрім вид. давніх написів Пн. При­чорномор’я, працював над повним зводом епігр. і літ. джерел про Скіфію та Кавказ (від давньогрец. до лат. і візант. письменників мовою оригіналу та у рос. перекл.).

Пр.: Эпиграфические данные о государственном устройстве Херсонеса Таврического // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1884. № 6; Сборник гре­ческих надписей христианских времен из Южной России. С объяснениями В. В. Латышева. С.-Петер­бург, 1896; Присяга граждан города Херсонеса Таврического: Греческий текст с русскими переводом и краткими объясне­ниями. С.-Пе­тербург, 1900; Scythica et Caucasica e veteribus scriptoribus graecis et latinis collegit et cum versione Ros­sica edidit Basilius Latyschev = Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. С.-Пе­тербург, 1904. Вып. 1; 1906. Вып. 2; ПONTIKA: изборник научных и критичес­ких статей по истории, археологии, гео­графии и эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих колоний на побережьях Черного моря. С.-Пе­тербург, 1909.

Літ.: Жебелев С. А. Василий Василье­вич Латышев // Визант. временник. 1926. Т. 24; Книпович Т. Н. Василий Ва­сильевич Латышев как исследователь Северного Причерноморья в античную эпоху // СА. 1958. Т. 28; Непомня­щий А. А. Наукова спадщина Василя Лати­шева: досвід кримознавчої біобіб­ліографії // Наук. пр. НБУВ. К., 2001. Вип. 7; Його ж. В. В. Латышев: опыт каталогизации крымских эпиграфи­ческих па­мятников // Пр. Центру пам’ят­ко­знав­ства: Зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 23.

А. А. Непомнящий

Основні праці

Эпиграфические данные о государственном устройстве Херсонеса Таврического // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1884. № 6; Сборник гре­ческих надписей христианских времен из Южной России. С объяснениями В. В. Латышева. С.-Петер­бург, 1896; Присяга граждан города Херсонеса Таврического: Греческий текст с русскими переводом и краткими объясне­ниями. С.-Пе­тербург, 1900; Scythica et Caucasica e veteribus scriptoribus graecis et latinis collegit et cum versione Ros­sica edidit Basilius Latyschev = Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. С.-Пе­тербург, 1904. Вып. 1; 1906. Вып. 2; ПONTIKA: изборник научных и критичес­ких статей по истории, археологии, гео­графии и эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих колоний на побережьях Черного моря. С.-Пе­тербург, 1909.

Рекомендована література

  1. Жебелев С. А. Василий Василье­вич Латышев // Визант. временник. 1926. Т. 24;Google Scholar
  2. Книпович Т. Н. Василий Ва­сильевич Латышев как исследователь Северного Причерноморья в античную эпоху // СА. 1958. Т. 28;Google Scholar
  3. Непомня­щий А. А. Наукова спадщина Василя Лати­шева: досвід кримознавчої біобіб­ліографії // Наук. пр. НБУВ. К., 2001. Вип. 7;Google Scholar
  4. Його ж. В. В. Латышев: опыт каталогизации крымских эпиграфи­ческих па­мятников // Пр. Центру пам’ят­ко­знав­ства: Зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 23.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Латишев Василь Васильович / А. А. Непомнящий // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53408

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53408

Кількість переглядів цього року:

11

Схожі статті

Бутник
Людина  |  Том 3 | 2004
В. М. Ханко
Мачікін
Людина  |  Том 19 | 2018
С. В. Шлємко
Гантмахер
Людина  |  Том 5 | 2006
В. О. Добровольський

Нагору