ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Латта Василь Петрович

ЛА́ТТА Василь Петрович (29. 12. 1921, с. Пчолинне, округ Снина, нині Словаччина – 27. 06. 1965, Бра­тислава, похов. у рідному селі) – український мовознавець у Словаччині. Кандидат філологічних наук (1957). Навч. у гімназії в м. Мукачеве (Закарп. обл., до 1938), рос. гімназії в Празі (1942), вивчав хімію у Політех. інституті у Відні (1942–44), закін. Ленінгр. університет (нині С.-Пе­тербург, 1950). Співзасн. рос. гімназії у Меджилаборцях та Гуменному (1945), пед. гімназії у Меджилаборцях (1952–54 – директор). Викладав рос. мову у Пряшів. (1952–54) та Брати­слав. (1954–65) університетах. Досліджував укр. говори Пряшівщини, визначив словац.-укр. мовну межу, запропонував теорію регіонал. та нац. лінгвіст. атласів, періодизацію розвитку фонол. систем у сх.-слов’ян. мовах. Автор «Атласу українських говорів Східної Словаччини» (Пря­шів, 1991; на 399-ти картах позначено фонет. та морфол. явища з 270-ти укр. сіл Сх. Словаччини), а також низки наук. публікацій. Виступав з наук. до­повідями на міжнар. конгресах у Москві (1958), Софії та Києві (обидва – 1963). У 2001 у Пчолинному Л. відкрито мемор. до­шку, 2011 у Пряшів. університеті проведено наук. конф. до 90-річчя від дня його народження.

Пр.: Uhliarstvo v Hámroch pri Snine // Slovenský národopis. Bratislava, 1958. T. 6, № 6; Міжнародний з’їзд славістів у Москві // Дукля. Пряшів, 1959. № 1; Словацько-українська мовна межа // Діалектол. бюл. К., 1962; Periodizácia vývinu fonologických systémov vo výcho­doslovаnských jazykoch // Českoslo­ven­ské přednášky pro 5 mezinárodní zjezd slavistů v Sofii. Praha, 1963; К вопросу диалектологических атласов областного типа // Jazykovedný časopis. Brati­slava, 1963. T. 14; О классификации украинских говоров // Бюл. заг.-держ. діалектол. семінару. Пряшів, 1963; Сис­тема наголосу українських говірок Східної Словаччини // Укр. діалектологія і ономастика: Зб. К., 1964; Из во­кализма украинских говоров Восточной Словакии // Наук. зб. Музею укр. культури в Свиднику. Пряшів, 1965. Т. 1; Принципи картографування і побудова атласу українських говірок // Укр. лінгвіст. географія: Зб. К., 1966.

Літ.: Мушинка М. Василь Петрович Латта (1921–1965) // Наук. зб. Музею укр. культури в Свиднику. Пряшів, 1965. Т. 1; Дзендзелівський Й. О. Василь Петрович Латта // Наук. зап. Культур. союзу укр. трудящих у ЧССР. 1981. № 8–9; Ганудель З. Особистість Ва­силя Латти і його наукові досягнення // Slovensko-ukrajinské vztáhy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. Prešov, 2012.

М. І. Мушинка

Основні праці

Uhliarstvo v Hámroch pri Snine // Slovenský národopis. Bratislava, 1958. T. 6, № 6; Міжнародний з’їзд славістів у Москві // Дукля. Пряшів, 1959. № 1; Словацько-українська мовна межа // Діалектол. бюл. К., 1962; Periodizácia vývinu fonologických systémov vo výcho­doslovаnských jazykoch // Českoslo­ven­ské přednášky pro 5 mezinárodní zjezd slavistů v Sofii. Praha, 1963; К вопросу диалектологических атласов областного типа // Jazykovedný časopis. Brati­slava, 1963. T. 14; О классификации украинских говоров // Бюл. заг.-держ. діалектол. семінару. Пряшів, 1963; Сис­тема наголосу українських говірок Східної Словаччини // Укр. діалектологія і ономастика: Зб. К., 1964; Из во­кализма украинских говоров Восточной Словакии // Наук. зб. Музею укр. культури в Свиднику. Пряшів, 1965. Т. 1; Принципи картографування і побудова атласу українських говірок // Укр. лінгвіст. географія: Зб. К., 1966.

Рекомендована література

  1. Мушинка М. Василь Петрович Латта (1921–1965) // Наук. зб. Музею укр. культури в Свиднику. Пряшів, 1965. Т. 1;
  2. Дзендзелівський Й. О. Василь Петрович Латта // Наук. зап. Культур. союзу укр. трудящих у ЧССР. 1981. № 8–9;
  3. Ганудель З. Особистість Ва­силя Латти і його наукові досягнення // Slovensko-ukrajinské vztáhy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. Prešov, 2012.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Латта Василь Петрович / М. І. Мушинка // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53427

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53427

Кількість переглядів цього року:

10

Схожі статті

Ганудель
Людина  | Том 5 | 2006
Л. Бабота
Кімак
Людина  | Том 13 | 2013
Л. Бабота
Букатчук
Людина  |  Том 3 | 2004
І. А. Пелипейко

Нагору