ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лебедєв Микола Йосипович

ЛЕ́БЕДЄВ Микола Йосипович (19. 04(01. 05). 04. 1863, м. Бежецьк, нині Твер. обл., РФ – 14. 11. 1931, Дніпропетровськ) – гірничий інженер, геолог, палеон­толог-стратиграф. Професор (1902). Почес. чл. ВУАН (1919). Заслужений діяч науки і техніки УСРР (1924). Закін. С.-Пе­тербур. гірн. інститут (1888). Працював 1901–31 у Дніпроп. гірн. інституті (до 1912 – Вище гірн. училище): 1901–31 – завідувач кафедри істор. геології та палеонтології, 1908–12 – директор, 1912–19 та 1921–24 – ректор; один із засн. геол.-розв. ф-ту. Брав участь у відкритті Вищих жін. курсів (1916, перший дир. і голова ради) та Університету (1918 – в. о. ректора, 1922–29 – завідувач кафедри геології) в Дніпропетровську. 1929 організував НДІ геології, який згодом уві­йшов до складу Дніпроп. університету. Останні роки життя був також геологом «Укргеолуправління» і наук. консультантом «Вуглероз­відки». Займався геол. дослідж. в Архангел., Вологод., Саратов., Симбір. губ., Печор. краї (1888–91), на Донбасі (1892–95) та нафт. родовищ Пн. Кавказу (1896) і Галичини (1900). Вивчав гірн.-геол. умови розробки вугіл. родовищ. Засн. наук. школи стратиграфії Донбасу. Принципи поділу серед. карбону, запропоновані ним для Донбасу та ін. р-нів європ. частини СРСР, при­йняті за основу рад. геологами. Один з найвідоміших палеоботаніків у світі. Серед учнів – Є. Еп­штейн, М. Залеський, М. Семененко, Б. Чернишов, О. Широков.

Пр.: Геологические исследования в Кальмиус-Торецкой котловине Донец­кого каменноугольного бассейна // Изв. Геолкома. 1894. Т. 13, № 4, 5; Не­ф­тяные месторождения Гурии. Баку, 1899; Учение о месторождениях полез­ных ископаемых // Камен. уголь и дру­гие виды твердого ископаемого топ­лива. Екатеринослав, 1911. Вып. 2; Материалы для геологии Донецкого каменноугольного бассейна. Допол­нительное пояснение к «Геологической карте южной части Донецкого каменноугольного бассейна» // Изв. Ека­теринослав. горного ин-та. 1913. Вып.1; Заметки о Productus mesolobus Phill и о формах из группы Syringothyris cus­pidatus Sow в каменноугольных отложениях Донецкого бассейна и Урала // Там само. 1916. Вып.1; Материалы для геологии Донецкого каменноугольного бассейна. Описание обнажений // Там само. 1924. Т. 14, ч. 2; Материалы для геологии Донецкого каменноуголь­ного бассейна (карта) // Наук. зап. Дніпроп. н.-д. каф. геології. 1927.

Літ.: Гембицкий С. Проф. Николай Иоси­­фович Лебедев // Природа. 1932. № 2.

Д. Є. Макаренко, С. В. Шевченко

Основні праці

Геологические исследования в Кальмиус-Торецкой котловине Донец­кого каменноугольного бассейна // Изв. Геолкома. 1894. Т. 13, № 4, 5; Не­ф­тяные месторождения Гурии. Баку, 1899; Учение о месторождениях полез­ных ископаемых // Камен. уголь и дру­гие виды твердого ископаемого топ­лива. Екатеринослав, 1911. Вып. 2; Материалы для геологии Донецкого каменноугольного бассейна. Допол­нительное пояснение к «Геологической карте южной части Донецкого каменноугольного бассейна» // Изв. Ека­теринослав. горного ин-та. 1913. Вып.1; Заметки о Productus mesolobus Phill и о формах из группы Syringothyris cus­pidatus Sow в каменноугольных отложениях Донецкого бассейна и Урала // Там само. 1916. Вып.1; Материалы для геологии Донецкого каменноугольного бассейна. Описание обнажений // Там само. 1924. Т. 14, ч. 2; Материалы для геологии Донецкого каменноуголь­ного бассейна (карта) // Наук. зап. Дніпроп. н.-д. каф. геології. 1927.

Рекомендована література

  1. Гембицкий С. Проф. Николай Иоси­­фович Лебедев // Природа. 1932. № 2.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лебедєв Микола Йосипович / Д. Є. Макаренко, С. В. Шевченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53530

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53530

Схожі статті

Губенко
Людина  |  Том 6 | 2006
В. І. Капланов
Когут
Людина  |  Том 13 | 2013
Ю. К. Самойлов
Олексенко
Людина  |  Том 24 | 2022
В. М. Ханко

Нагору