ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лебідь Євген Олександрович

ЛЕ́БІДЬ Євген Олександрович (12. 03. 1960, с. Яблучне Великописарів. р-ну Сум. обл.) – філософ. Канд. біол. (1995), д-р філос. (2009) н. Закін. Сум. пед. інститут (1982). Учи­телював; у Сум. пед. університеті (від 1989, з перервою): 2003–04, 2007–12 – завідувач кафедри зоології, ана­томії та фізіології людини і тварин, від 2012 – професор кафедри філософії, політології та інновац. соц. технологій. Наукові інтереси: філософія природи та науки, іс­торія філософії, феноменологія.

Пр.: Введение в феноменологию при­роды. К., 2006; Идея природы: концепт и контекст. К., 2007; Философ в мире // Практ. філософія. 2011. № 2; Парадиг­мы философии и концепт «природа» // Філо­софія науки: традиції та інновації. 2013. № 1(7); Плодотворный смех философа, или О принципах китайской классифи­кации // Актуал. пробл. духовності: Зб. наук. пр. Кривий Ріг, 2013. Вип. 14.

А. М. Чорноус

Основні праці

Введение в феноменологию при­роды. К., 2006; Идея природы: концепт и контекст. К., 2007; Философ в мире // Практ. філософія. 2011. № 2; Парадиг­мы философии и концепт «природа» // Філо­софія науки: традиції та інновації. 2013. № 1(7); Плодотворный смех философа, или О принципах китайской классифи­кации // Актуал. пробл. духовності: Зб. наук. пр. Кривий Ріг, 2013. Вип. 14.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лебідь Євген Олександрович / А. М. Чорноус // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53614. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53614

Схожі статті

Мейш
Людина  |  Том 20 | 2018
О. М. Гузь
Дунайський
Людина  |  Том 8 | 2008
Л. В. Будник
Арзютов
Людина  |  Том 8 | 2008
Г. І. Волинка

Нагору