ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Левицька Марина

ЛЕВИ́ЦЬКА Марина (01. 01. 1946, м. Кіль, Німеччина) – британська письменниця українського походжен­ня. Народилася у таборі для біженців, була перевезена батьками до Великої Британії, де нині й проживає. Закін. Університет у м. Кіль (1968), магістратуру Університету Шеффілд Халлам (1969), де від­тоді й працювала викл. мас-ме­дій. дисциплін (до 2012). Брала участь у русі 1960-х рр. Популярність у світі набула як представниця британ. фемініст. про­зи, авторка бестселера «A Shot History of Tractors in Ukrainion» («Коротка історія тракторів по-українськи», 2005; укр. перекл. – К., 2013). Його поява засвідчила відчут. спад постмодернізму, увиразнення реалізму як «геопідґрунтя» сучас. британ. літ-ри, збагаченого новими культур. стратами. «Постіронічний» роман Л. поєднав компоненти пасторальності, мелодраматич­ності, ностальгічності в оповіді про життя укр. емігрант. сім’ї, розпад якої активізує «пам’ять культури» героїв. Привернув ува­гу читачів і критики худож. новизною і оригінальністю подання проблеми транскультурності сучас. буття, із зображенням інтенсивності пошуків українця­ми свого місця в ньому, пра­гнень людини до культур. і нац. самоідентифікації. Роман перекладено багатьма європ. мовами, здобув низку почес. премій і нагород. Ці проблеми продовжила розвивати і в наступ. своїх романах: «Two Caravans» («Два фургони», 2007; укр. перекл. – К., 2008) – про буття емі­грантів-заробітчан різних країн, зокрема й українців, які, потерпаючи від безробіття, змушені були приїздити до Великої Бри­танії у певний сезон (напр., для збирання полуниць), долаючи величезні відстані, що карбуються в пам’яті як шлях виживання, пережитої миті хиткої облаштованості в соціумі; «Weare all Made of Glue» («Ми всі із в’яз­кого клею», 2009) – де вперше для себе звернулася до теми голокосту 2-ї світової вій­ни, зображуючи страхи і жахи існування людей в ґетто, концтаборі, хвилю супротиву тому, а, отже, спроби вижити, що поєднується з худож. осмисленням драми палестин. біженців у сучас. європ. світі; «Various Pets Alive and Dead» («Про домашніх улюбленців: жи­вих та мертвих», 2012) – демон­струє нову грань традиц. для Л. проблеми сім’ї, що виразилася у коміч. трансформації жанру сімей. саги, метафор. назва якої репрезентує крах усталених бри­тан. родин. цінностей, руйнівне протистояння батьків і дітей на тлі та в контексті супут. проблем. Тема України, яку відвідала двічі (2005, 2014), розгорнута й у публіцистиці Л. Окрім худож. літ-ри, публіцистики, рец., видала 10 книг з порадами в пи­таннях догляду за хворими та літніми людьми.

Літ.: Абліцов В. Г. Левицька Марина // Укр. Все-Світ. К., 2011. Т. 1; Нарівська В. Пасторально-ідилічне переживання сві­ту (про роман М. Левицької «Коротка історія тракторів по-українськи») // Літ. компаративістика. К., 2011. Вип. 1, № 2; Її ж. Эмигрантская ностальгия по эпохе тракторов в пасторально-идиллических тонах (о романе М. Левицкой «История тракторов по-украински») // Сов­ременный человек: Движение к пасто­рали. Москва, 2011.

В. Д. Нарівська

Рекомендована література

  1. Абліцов В. Г. Левицька Марина // Укр. Все-Світ. К., 2011. Т. 1;Google Scholar
  2. Нарівська В. Пасторально-ідилічне переживання сві­ту (про роман М. Левицької «Коротка історія тракторів по-українськи») // Літ. компаративістика. К., 2011. Вип. 1, № 2;Google Scholar
  3. Її ж. Эмигрантская ностальгия по эпохе тракторов в пасторально-идиллических тонах (о романе М. Левицкой «История тракторов по-украински») // Сов­ременный человек: Движение к пасто­рали. Москва, 2011.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Левицька Марина / В. Д. Нарівська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53727

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53727

Схожі статті

Борча
Людина  |  Том 8 | 2008
І. І. Терен
Михайлін
Людина  |  Том 20 | 2018
Бароянц
Людина  |  Том 2 | 2003
М. Г. Лабінський

Нагору