ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Левітан Борис Мойсейович

ЛЕВІТА́Н Борис Мойсейович (07. 06. 1914, м. Бердянськ Таврій. губ., нині Запоріз. обл. – 04. 04. 2004, м. Міннеаполіс, шт. Міннесота, США) – математик. Доктор фізико-математичних наук (1940), професор (1941). Ленін. премія (1962). Учасник 2-ї світової вій­ни. Закін. Харків. університет (1936), де 1938–41 й працював. 1944–72 – проф. Моск. артилер. академії; водночас від 1961 – проф. Моск. університету. Знач. цикл праць присвяч. побудові теорії операторів узагальненого зсуву та її застосуванням. Подав аксіоматику таких операторів, встановив зв’язок цієї теорії з гіперкомплекс. системами, ви­вчав конкретні типи операторів узагальненого зсуву.

Пр.: Разложение по собственным функциям дифференциальных уравнений второго порядка. Москва; Ленинград, 1950; Почти периодические функции. Москва, 1953; Операторы обобщенного сдвига и некоторые их приложения. Москва, 1962; Теория опе­­раторов обобщенного сдвига. Москва, 1973; Обратные задачи Штурма–Лиувилля. Москва, 1984; Операторы Штир­лен–Лиувилля и Дирака. Москва, 1988.

Літ.: Ахиезер И., Марченко В. Борис Моисеевич Левитан (к 50-летию со дня рожд.) // УМН. 1965. Т. 20, вып. 3; Гаси­мов М., Крейн М., Левин Б., Марчен­ко В., Саргсян Н., Соболев С. Борис Моисеевич Левитан (к 70-летию со дня рожд.) // Там само. 1985. Т. 40, вып. 2; Рыжий В. С. Из истории механико-ма­тематического факультета Харьковско­­го университета. Х., 2014.

В. О. Добровольський, В. С. Рижий

Основні праці

Разложение по собственным функциям дифференциальных уравнений второго порядка. Москва; Ленинград, 1950; Почти периодические функции. Москва, 1953; Операторы обобщенного сдвига и некоторые их приложения. Москва, 1962; Теория опе­­раторов обобщенного сдвига. Москва, 1973; Обратные задачи Штурма–Лиувилля. Москва, 1984; Операторы Штир­лен–Лиувилля и Дирака. Москва, 1988.

Рекомендована література

  1. Ахиезер И., Марченко В. Борис Моисеевич Левитан (к 50-летию со дня рожд.) // УМН. 1965. Т. 20, вып. 3;Google Scholar
  2. Гаси­мов М., Крейн М., Левин Б., Марчен­ко В., Саргсян Н., Соболев С. Борис Моисеевич Левитан (к 70-летию со дня рожд.) // Там само. 1985. Т. 40, вып. 2;Google Scholar
  3. Рыжий В. С. Из истории механико-ма­тематического факультета Харьковско­­го университета. Х., 2014.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Левітан Борис Мойсейович / В. О. Добровольський, В. С. Рижий // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53883

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53883

Кількість переглядів цього року:

1

Схожі статті

Наконечний
Людина  |  Том 22 | 2020
Т. В. Курильчук
Погорєлов
Людина  | 2024
В. С. Рижий
Мартиненко
Людина  |  Том 19 | 2018
А. В. Форсюк

Нагору