ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кудзін Юрій Костянтинович

КУ́ДЗІН Юрій Костянтинович (08(21). 09. 1907, С.-Пе­тербург – 21. 11. 1978, Дніпропетровськ) – вчений-агрохімік. Батько А. Кудзіна. Доктор сільськогосподарських наук (1963), професор (1964). Закін. Моск. с.-г. академію (1930). Від 1931 – старший науковий співробітник ВНДІ добрив та агроґрунтознавства (Москва), від 1932 – зав. відділів агрохімії Миронів. (Київ. обл.), від 1936 – Сум. дослід. станцій при ВНДІ; 1948–73 – засн. і завідувач відділу агрохімії ВНДІ кукурудзи (нині Інститут зерн. господарства НААНУ, Дніпропетровськ). Вивчав агрохім. основи використання добрив під кукурудзу при тривалому систематич. внесенні, а також їхній вплив на біол. процеси у ґрунті; проблеми регулювання кругообігу та балансу осн. макро- і мікроелементів в інтенсив. сівозмінах зони Степу; особливості живлення гібридів кукурудзи різних груп стиглості.

Пр.: Реакция кукурузы, сахарной свеклы и картофеля на изменение питательного режима почвы при длительном применении удобрений // Поч­воведение. 1960. № 6; К методике от­бора почвенных проб для агрономических исследований в посевах ку­ку­рузы // Метод. указания по Геогр. сети опытов с удобрениями. Москва, 1964. Вып. 19; Результаты полувекового срав­нительного изучения влияния навоза и минеральных удобрений на плодородие мощного слабовыщелоченного чернозема и продуктивность культур свекловичного севооборота // Влияние длительного применения удобрений на плодородие почвы и продуктив­ность севооборотов. Результаты многолет. опытов н.-и. учреждений: Сб. ст. Москва, 1973. Вып. 4 (спів­авт.).

В. І. Чабан

Основні праці

Реакция кукурузы, сахарной свеклы и картофеля на изменение питательного режима почвы при длительном применении удобрений // Поч­воведение. 1960. № 6; К методике от­бора почвенных проб для агрономических исследований в посевах ку­ку­рузы // Метод. указания по Геогр. сети опытов с удобрениями. Москва, 1964. Вып. 19; Результаты полувекового срав­нительного изучения влияния навоза и минеральных удобрений на плодородие мощного слабовыщелоченного чернозема и продуктивность культур свекловичного севооборота // Влияние длительного применения удобрений на плодородие почвы и продуктив­ность севооборотов. Результаты многолет. опытов н.-и. учреждений: Сб. ст. Москва, 1973. Вып. 4 (спів­авт.).

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кудзін Юрій Костянтинович / В. І. Чабан // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-589

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

589

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Колоша
Людина  |  Том 14 | 2014
П. С. Майор
Зінов'єва
Людина  |  Том 10 | 2010
Н. Ф. Науменко, Т. М. Терещенко
Копитко
Людина  |  Том 14 | 2014
О. П. Гарбар

Нагору