ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Матковський Андрій Орестович

МАТКО́ВСЬКИЙ Андрій Орестович (31. 05. 1954, Львів – 10. 02. 2004, там само) – фахівець у галузі фізики та технології матеріалів електронної техніки. Син О. Матковського. Канд. геол.-мінерал. (1980), д-р фіз.-мат. (1990) н., професор (1991). Закін. Львівський університет (1976). Працював 1976, 1979–96 у Львів. НДІ матеріалів НВП «Карат»: 1984–95 – зав. сектору фіз.-хім. дослідж. матеріалів, 1992–95 – гол. н. с., 1995–96 – завідувач відділу фізики і технології монокристал. матеріалів; 1996–2004 – завідувач кафедри напівпровідник. електроніки, 1999–2004 – директор і засн. Н.-д. центру твердотіл. електроніки і сенсорів «Кристал», 2002–04 – декан повної вищої освіти, заст. дир. Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електрон. техніки Нац. університету «Львів. політехніка». Водночас був проф. Інституту фізики Жешув. університету (Польща). Наукові дослідження: радіац.-стимульов. процеси у матеріалах електрон. техніки; фотополімерні матеріали, структура і властивості монокристалів склад. оксидів. За його керівництва та участі розроблені технол. процеси отримання низки лазер. матеріалів, монокристалів ніобату літію великого діаметра та високої оптич. якості, нині виконуються роботи з виготовлення на основі цих матеріалів актив. елементів пристроїв квант. та оптоелектроніки.

Пр.: Новые данные о спектроскопии метаотенина // МЖ. 1980. Т. 2, № 1 (співавтор); Влияние ионизирующих излучений на материалы электронной техники. Л., 1994 (спів­авт.); Матеріали квантової електроніки: Навч. посіб. Л., 2000; Optical and luminescence properties of YAlO3-Tm crystals // Cryst. Res. Technol. 2001. Vol. 36, № 11 (спів­авт.); Low-tem­­perature structural and Raman studies on rare-earth gallates // Phys. Rev. B. 2003. Vol. 68, № 2 (спів­авт.); Mn-doped YAlO3 crystal: A new potential TLD phos­­phor // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B. 2005. Vol. 227, № 4 (спів­авт.).

Літ.: Андрій Орестович Матковсь­кий: Бібліографія вчених Львівської політехніки. Л., 2004; Узбізський С. Б., Сугак Д. Ю. Життєвий і творчий шлях А. О. Матковського // Вісн. Нац. університету «Львів. політехніка». Сер. Електроніка. 2004. № 514; Науково-виробниче підприємство «Карат» – 40 років у авангарді прикладної науки: Зб. нарисів. Л., 2014.

М. М. Берченко, Д. Ю. Сугак

Основні праці

Новые данные о спектроскопии метаотенина // МЖ. 1980. Т. 2, № 1 (співавтор); Влияние ионизирующих излучений на материалы электронной техники. Л., 1994 (спів­авт.); Матеріали квантової електроніки: Навч. посіб. Л., 2000; Optical and luminescence properties of YAlO3-Tm crystals // Cryst. Res. Technol. 2001. Vol. 36, № 11 (спів­авт.); Low-tem­­perature structural and Raman studies on rare-earth gallates // Phys. Rev. B. 2003. Vol. 68, № 2 (спів­авт.); Mn-doped YAlO3 crystal: A new potential TLD phos­­phor // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B. 2005. Vol. 227, № 4 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Андрій Орестович Матковсь­кий: Бібліографія вчених Львівської політехніки. Л., 2004;Google Scholar
  2. Узбізський С. Б., Сугак Д. Ю. Життєвий і творчий шлях А. О. Матковського // Вісн. Нац. університету «Львів. політехніка». Сер. Електроніка. 2004. № 514;Google Scholar
  3. Науково-виробниче підприємство «Карат» – 40 років у авангарді прикладної науки: Зб. нарисів. Л., 2014.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Матковський Андрій Орестович / М. М. Берченко, Д. Ю. Сугак // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-67015

Том ЕСУ:

19-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2018

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

67015

Кількість переглядів цього року:

14

Схожі статті

Лозовецька
Людина  |  Том 17 | 2016
В. О. Радкевич
Павлик
Людина  | 2024
М. С. Тимошик
Базиль
Людина  |  Том 2 | 2003
В. Д. Путятін

Нагору